.

/Files/images/Запрошення на навчання (1).jpg

/Files/images/Лист Херсон.jpg

Куди поступати?

Інтернет-довідник для учнів KudaPostupat.ua

wym-1578904485613

Довідник до вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти тактичного рівня

wym-1553164176730

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу

wym-1553163792873


Військова освіта в Україні та особливості прийому громадян на перший курс

wym-1553163076789

Денна форма навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень освіти
за спеціальністю «262.Правоохоронна діяльність» у галузі знань «26. Цивільна безпека» за спеціальністю «051. Економіка» у галузі знань «05. Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «053. Психологія» у галузі знань «05. Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «262.Правоохоронна діяльність» у галузі знань «26. Цивільна безпека»

Заочна форма навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень освіти
за спеціальністю «262.Правоохоронна діяльність» у галузі знань «26. Цивільна безпека» за спеціальністю «053. Психологія» у галузі знань «05. Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «262.Правоохоронна діяльність» у галузі знань «26. Цивільна безпека»

адреса:

вул. Гонча 34

Чернігів14000

tel.: (0462) 676822 fax: (0462) 675652 (0462) 699048

E-mail:academy@kvs.gov.ua

Сектор зв’язків із засобамимасової інформації та громадськістю

E-mail:press-academy@ukr.net


/Files/images/2018/4/2/IMG_20180406_154403 1.jpg


/Files/images/2018/4/2/IMG_20180406_154417 1.jpg


/Files/images/2018/3/1/IMG_20180321_081846.jpg


  • /Files/images/ДНЗ Білозерське професійно-технічне училище №6.JPG

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інтегрованих технологій

73008 м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24

тел. +38 (0552) 32-69-43

Шановна адміністрація школи

Херсонський національний технічний університет запрошує випускників вашої школи для одержання вищої освіти у нашому навчальному закладі, а саме за спеціальністю 181 Харчові технології,спеціалізація Харчові технології та інженерія.

Після одержання кваліфікації бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю 181 Харчові технології спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства» та «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів».

Більш детальна інформація приведена нижче.

З повагою завідуючий кафедри харчових технологій

д.т.н., проф. Микола Іванович Валько.

Інформація для абітурієнтів

Харчова та переробна промисловість – одна з провідних стратегічних та найважливіших галузей агропромислового комплексу Херсонської області. Від рівня її розвитку, стабільності функціонування залежить стан економіки і продовольча безпека, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, а також рівень життя населення регіону.

Створення умов для досягнення стабільного забезпечення населення високоякісними екологічно чистими продуктами харчування потребує нарощення кадрового потенціалу та створення резерву висококваліфікованих фахівців з харчових технологій.

У зв’язку з цим кафедра Харчових технологій Херсонського національного технічного університету запрошує абітурієнтів на навчання за спеціальністю 181 Харчові технології.

Після завершення навчання бакалаври з Харчових технологій та інженерії, магістри з Технології продуктів бродіння і виноробства, магістри з Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів можуть працювати на:

- підприємствах харчової (виноробної, лікеро-горілчаної, пивобезалкогольної, консервної, хлібопекарської, кондитерської, молочної, м’ясної, зернової, жирової, цукрової та інших галузей) промисловості;

- в науково-виробничих об’єднаннях;

- конструкторських, проектних і науково-дослідних організаціях;

- контрольно-виробничих лабораторіях;

- лабораторіях по контролю якості та безпечності харчової продукції;

- галузевих міністерствах і відомствах;

- вищих і середніх навчальних закладах відповідного профілю;

та обіймати управлінські посади з таких видів діяльності:

- технологічної (головний технолог, технолог, керівник виробничої лабораторії, керівник лабораторії з безпечності харчової продукції, менеджер з якості продукції галузі);

- організаційної (головний фахівець, начальник управління, директор з виробництва, начальник чи майстер цеху, завідувач виробництвом, технічний керівник, начальник виробничого відділу, начальник відділу технічного контролю);

- проектно-технологічної (інженер, старший інженер технологічних відділів проектних організацій, головний інженер проекту);

- дослідницької (інженер, старший лаборант, науковий співробітник, молодший науковий співробітник науково-дослідних лабораторій та установ).

Для здобуття кваліфікації бакалавра з Харчових технологій та інженерії студенти вивчають такі дисципліни професійної та практичної підготовки:

Для спеціальності 181 Харчові технології

· Загальні технології харчової промисловості, у тому числі:

- Технологія зберігання і переробки зерна

- Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

- Технологія бродильних виробництв

- Технологія консервування плодів та овочів

- Технологія цукрового виробництва і полісахаридів

- Технологія молока та молочних продуктів

- Технологія м'яса, м'ясопродуктів та риби

- Технологія жирів та жирозамінників

· Контроль якості та безпеки продукції галузі

· Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

Наші переваги:

• якісна освіта на безкоштовній або контрактній основі на денній та заочній формах навчання;

• провідна профільна кафедра України з підготовки висококваліфікованих фахівців;

• практика і професійне стажування на сучасних підприємствах України та Франції;

• гарантоване працевлаштування на провідних вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях харчової промисловості;

• компактне розташування навчальних корпусів та гуртожитків;

• забезпечення всіх студентів гуртожитком.

Чекаємо на вас. До зустрічі!!!

Адреса: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

Кафедра харчових технологій – корпус 1, аудиторії 112, 114, 116

Телефони: (0552) 32-69-43; (066)983-62-53; (095)202-10-66

Е-mail: food_technology@kntu.net.ua

Офіційний сайт ХНТУ http://www.kntu.net.ua

Спеціальність 181 Харчові технології Вступні випробування та допуск до участі в конкурсі При зарахуванні враховуються: - сертифікати ЗНО (1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Історія України або біологія) та середній бал атестату. - для молодшого спеціаліста за будь-яким напрямом підготовки - фаховий іспит. Прийом на базі освітнього ступеня «бакалавр» за будь-яким напрямом підготовки за конкурсом, де враховуються: 1. Результат складання фахового іспиту; 2. Результат складання іспиту з іноземної мови; Прийом на базі освітнього ступеня «бакалавр» за будь-яким напрямом підготовки за конкурсом, де враховуються: 1. Результат складання фахового іспиту; 2. Результат складання іспиту з іноземної мови;
Форма навчання денна заочна денна заочна денна заочна
Термін навчання 4 роки (на базі ОКР «молодший спеціаліст» - 2 роки) 1 рік 5 місяців 1 рік 5 місяців
Кваліфікація бакалавр з харчових технологій та інженерії Магістр з технологій продуктів бродіння і виноробства Магістр з технологій зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Освітній ступінь Бакалавр Магістр Магістр

Чекаємо на вас. До зустрічі!!!

Адреса: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

Кафедра харчових технологій – корпус 1, аудиторії 112, 114, 116

Телефони: (0552) 32-69-43; (066)9836253

Е-mail: food_technology@kntu.net.ua

Приймальна комісія: вул. І.Кулика, 130, корпус 2 к.103

Тел. (0552) 34-44-19, 51-64-69

Е-mаіl: kstu@tlc.кhегsоn.uа

adm@kstu.edu.uа

Офіційний сайт ХНТУ http://www.kntu.net.uaПерелік вступних предметів у сертифікаті ЗНО для вступу на кафедру Виробництва приладів

Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» (вступних екзаменів)

Спеціальність для вступу на освітній рівень «бакалавр» Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Вагові коеф. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
• Автоматизація та компьютерно- інтегровані технології; • Метрологія та інформаційновимірювальна техніка 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Математика* 0,35 Один не менше 140 за умови, що інший не менше 100
3. Фізика* 0,35

Примітка: * – профільні предмети

Вага середнього бала атестата – 0,05. Максимальний конкурсний бал – 200. Вага додаткового бала (Олімпіади, або МАН, або ФДП) – 0,05.

Детальна інформація щодо правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році за посиланням http://kpi.ua/files/rule.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса Приймальної комісії Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ»: 03056, м. Київ-56, вул.Політехнічна, 14, корп. 16, 5-й поверх, кімн. 156. Проїзд: метро та маршрутними таксі до зупинки «Політехнічний інститут»; тролейбусами №5, 21, 22, 27; автобусом №31; трамваями №1, 3. Адреса сайта Приймальної комісії НТУУ «КПІ»:www.kpi.ua/admission/ E-mail: pk@kpi.ua Телефони приймальної комісії: 204-96-45; 204-96-46 Адреса кафедри Виробництва приладів Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ»: 03056, м. Київ-56, просп. Перемоги, 37, корп. 1, кімн. 287. Адреса сайта кафедри Виробництва приладів: http://kafvp.kpi.ua/ E-mail: vp_pbf@kpi.ua, kafedravp1@gmail.com Телефон: 204-94-75


ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Навчаючись на Приладобудівному факультеті

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Ви маєте можливість

1. Отримати за бюджетні кошти якісну вищу технічну освіту.

2. Отримувати знання з використанням сучасних технологій навчання, в тому числі – дистанційного навчання.

3. Отримувати стипендію (на сьогодні – 825-925 грн./міс.).

4. Навчатися та стажуватися закордоном за програмами подвійного диплому та програмами обміну. http://mobilnist.kpi.ua/

5. Співпрацювати під час навчання з провідними сучасними компаніями, фірмами та організаціями.

6. Отримати за період навчання другу вищу освіту правового, фінансово-економічного, лінгвістичного та інших спрямувань. http://ipo.kpi.ua/

7. Пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі НТУУ «КПІ». http://kvp.kpi.ua/

8. Проживати в гуртожитку Приладобудівного факультету на території НТУУ «КПІ»

(для всіх іногородніх студентів). http://kpi.ua/web_studmisto, https://vk.com/studmisto_kpi

9. Безкоштовно відвідувати спорткомплекс НТУУ «КПІ». http://kpi.ua/ru/about/sport

10. Відпочивати та оздоровлюватися на базах відпочинку НТУУ «КПІ» в Карпатах, на Чорному морі, на Київському морі та на березі Дніпра. http://relax.kpi.ua/

11. Творчо розвиватися та розважатися в одному із колективів Центру культури та мистецтв НТУУ «КПІ». http://ckm.kpi.ua/

Та ще багато-багато іншого!!!!!!

Для цього необхідно лише 6 кроків

1. Зареєструватися на ЗНО з математики, фізики, української мови (в період з 02 лютого до 04 березня 2016 р.).

2. Пройти оцінювання з математики, фізики, української мови (українська мова – 05 травня 2016 р., математика – 11 травня 2016 р., фізика – 13 червня 2016р.).

3. Подати заяву та документи для вступу до Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» з

11 по 27 липня 2016 р., обравши першим пріоритетом спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології або

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

4. Отримати рекомендацію на зарахування до Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» 01 серпня 2016 р.

5. Надати оригінали документів до 05 серпня 2016 р.

6. Стати студентом Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» 06 серпня 2016 р.

P.S. 7-й крок – 1 вересня приступити до навчання за обраною спеціальністю та насолоджуватися студентським життям у найкращому технічному Університеті України!!!!

Для зв’язку з нами звертайтеся Тел.кафедри ВП: (044) 204-94-75 факс.кафедри ВП: (044) 204-96-18

ел.пошта: vp_pbf@kpi.ua, kafedravp1@gmail.com

Переглядайте новини на

сайті http://kafvp.kpi.ua/

каналі youtube https://www.youtube.com/channel/UCRRnOhJZb5SVicjMeBZnnpQ сторінці facebook https://www.facebook.com/kafvp/

Приєднуйтеся до наших груп на

facebook https://www.facebook.com/groups/1584018901829191/ вконтакте https://vk.com/kafvp_kpi

Будьте в курсі всіх подій!!!!!!

Вступайте до Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ»!

Реалізуйте всі надані Вам можливості!!!!!!


Для абітурієнтів на фізико-математичному факультеті є такі сучасні напрями підготовки з фізики:

«Прикладна фізика та наноматеріали»

Підготовка фахівців з прикладної фізики в Ніжинському університеті здійснюється з 2006 року за спеціалізаціями «Експерт» і «Комп’ютерна фізика та інформаційні системи». Студенти спеціальності отримують ґрунтовну професійну підготовку з основ інформаційно-вимірювальної техніки, мережевих технологій, інженерної графіки, мікросхемотехніки, сучасних методів фізико-хімічного аналізу, основ менеджменту й маркетингу, економіки та управління підприємствами.

Випускники працевлаштовуються експертами з контролю якості та інженерами на виробництві, в наукових установах, державних та приватних закладах санітарно-епідеміологічної служби, Державної прикордонної служби України, службах охорони навколишнього середовища та на виробництві, де необхідно обслуговувати наукове обладнання, аналітичну та метрологічну апаратуру, технологічні процеси виробництва приладів і матеріалів, а також експертами із визначення якості продукції у виробничих, управлінських та комерційних структурах. Наші випускники працюють на

підприємствах України та за її межами, продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі Ніжинського державного університету, Інституту фізики напівпровідників Національної академії наук України, у Ка́рловому універ ситеті (Чехія), у Познаньському політехнічному університеті (Польща).

Підготовка вчителів фізики в Ніжинському університеті ведеться багато років. У даний час вказана спеціальність поєднується зі спеціалізаціями «Інформатика» та «Англійська мова». Наші випускники працюють у навчальних закладах України усіх ступенів акредитації. Третина випускників продовжили навчання в аспірантурі та стали науковцями. Кафед-

ральні фізичні лабораторії та лекційні аудиторії дозволяють проводити професійну підготовку майбутніх

учителів та організаторів навчально-виховного процесу.

Враховуючи вимоги сьогодення, підготовку вчителів фізики здійснюють в сучасних

«Фізика»


комп’ютеризованих класах. Навчаючись на цій спеціальності, студенти одержують не тільки

основи фундаментальної освіти в галузі фізичних дисциплін та інформаційних технологій, а й здобувають глибокі знання з математики, англійської мови, психології, педагогіки тощо, що, безперечно, значно розширює можливості майбутнього працевлаштування.

Сфера діяльності випускників спеціальності «Фізика»: середні загальноосвітні школи; середні загальноосвітні школи з поглибленим

вивченням фізики;

професійні навчально-виховні заклади; гімназії, ліцеї, коледжі; вищі навчальні заклади; органи управління освітою; HR-менеджмент та ІТ-технології.

Посади, які можуть займати випускники даної спеціальності: вчитель загальноосвітньої школи; викладач професійно-технічного закладу; викладач вищого навчального закладу; службовець в органах управління і освіти; консультант-референт, менеджер з розвитку персоналу, системний менеджер.

Для забезпечення навчального процесу та виконання наукових досліджень на фізико-математичному факультеті Ніжинського університету функціонують профільні наукові лабораторії, 6 комп’ютерних класів, 18 навчальних лабораторій та кабінетів, обсерваторія. Аудиторії обладнані мультимедійною апаратурою, є вільний доступ до мережі

Інтернет через Wi-Fi.

Фізико-математичний

факультет – дружнє товариство. Студенти-фізики навчаються в малочисельних групах. Жоден студент не залишається поза увагою викладачів. У нас є всі умови для всебічного і гармонійного розвитку студентів.

Викладачі кафедри фізики – автори багатьох наукових та науково-методичних видань, серед яких є навчальні посібники та підручники з фізики для

7, 8, 9 класів.

Справжня скарбниця університету – наукова бібліотека, яка нараховує понад мільйон одиниць зберігання, має сучасний електронний каталог.

Ніжинський університет є учасником низки європейських проектів у галузі освіти, що створює ширші можливості для мобільності навчання, розвитку та досліджень у Європейському союзі. В університеті відбуваються зустрічі, круглі столи з відомими науковцями та цікавими особистостями з України та закордону.

Додаткові можливості для особистісного розвитку надає центр суміжних професій, де можна вивчати англійську, німецьку, французьку, польську мови та журналістику.

На військовій кафедрі проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

Для вступу на будь-яку з фізичних спеціальностей необхідні такі сертифікати ЗНО (в дужках зазначені вагові коефіцієнти при підрахунку конкурсного бала):

• українська мова та література (0,2);

• математика (0,5);

• будь-який інший сертифікат (0,2);

• також враховується середній бал атестата (0,1)

Ніжинський університет, подібно до престижних університетів світу, знаходиться у затишному стародавньому місті Чернігівщини, в чарівному куточку знаменитого Графського парку на мальовничих берегах річки Остер.

Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком, що розташований безпосередньо поблизу навчальних корпусів. Тут, подалі від шуму мегаполісів, життя студента-фізика не обмежується лише навчанням. Наші студенти мають можливості і для навчання, і для змістовного дозвілля.

Викладачі університету сприяють різноманітному культурному, громадському та спортивному життю студентства. Ви можете брати участь у роботі численних мистецьких (зокрема, хор «Світич»), літературних, спортивних колективів, багато з яких відомі в Україні та за її межами.

Шановні абітурієнти! Ніжинський Викладачі кафедри фізики державний університет

мають бажання і змогу познайомити Вас із

фізичними навчальними та науковими імені Миколи Гоголя

лабораторіями заздалегідь до того часу, коли Ви зробите остаточний вибір, де навчатися.

Ми чекаємо на Вас! Фізико-математичний факультет

Дізнайтеся більше! Кафедра фізики

Правила вступу

сайт: www.ndu.edu.ua запрошує на навчання

ел. пошта: mov310@mail.ru тел. 099-125-03-60

адреса: вул. Крапив’янського, 2 м. Ніжин

Чернігівська обл.

Завідувач кафедри:

Мельничук Людмила Юріївна

тел. 068-151-97-07, 050-853-54-08

Ніжин - 2016


Шановні діти, батьки та законні представники!

Центр професійної орієнтації школярів «У світі професій» Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради проводить психологічну діагностику (тестування) учнів 10-11 класів. Метою є виявлення професійно значущих рис особистості учня та допомога в його професійному самовизначенні.

Роботу проводять кваліфіковані практичні психологи та методист з профорієнтації.

Перед відвіданням Центру обов’язково зателефонувати для погодження питань, що будуть обговорюватись, та визначення напрямку діагностики і консультування.

Наша адреса: м .Херсон, вул. Старостіна, 55.

Наші те­лефони: 22 45 53, 066036 27 94, 095747 52 00.

Запрошуємо до навчання на кафедрі «Дизайн» Херсонського національного технічного університету!

Радо приймемо ваших випускників у ряди студентів кафедри «Дизайн»!

А зараз учні вже можуть стати глядачами актуальних подій, які організовує кафедра. Це допоможе вам краще ознайомитись з характером кожної спеціальності та специфікою творчої праці, яка здійснюється на кафедрі.

Ми пропонуємо навчання за наступними напрямками:

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН:

- Система візуальної ідентифікації: проектування товарних знаків, торгових марок, окремих об’єктів і систем корпоративного дизайну та ідентифікації.

- Типографіка та плакат: мистецтво плакату та дизайн друкованих видань, журнальної та газетної періодики, книг, альбомів, каталогів.

- Пакування та етикетка.

- Об’єкти інформації та комунікації у середовищі: зовнішня реклама і дизайн виставкових експозицій.

ДИЗАЙН ІНТЕРЄРУ ТА ОБЛАДНАННЯ:

- Проектування інтер’єрів: стилістика інтер’єрів, світлова архітектура, робота з малими формами дизайн-середовища.

- Проектування меблів: ергономіка, конструювання меблів, стилістичні особливості меблів, робота з матеріалом.

- Декорування: оформлення інтер’єрів декоративними елементами, текситильний дизайн, фітодизайн, розпис стін і виробів, робота з об’єктами середовища.

- Малі архітектурні форми: кераміка, скульптура, пластика, 3D-візуалізація інтер’єрів.

ДИЗАЙН ОДЯГУ ТА ТЕКСТИЛЮ:

- Проектування одягу індивідуального та промислового виробництва.

- Проектування театрального та видовищного костюму.

- Комп’ютерне проектування одягу: сучасні САПР для проектування одягу, векторна та растрова графіка, 3D-графіка.

- Дизайн текстильних виробів: панно, гобелен, колаж, батик, авторські полотна.

- Модна ілюстрація та фотографія.

- Декорування інтер’єрів.

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ДИЗАЙН:

- Комп’ютерна графіка та реклама.

- Веб-дизайн: створення веб-сайтів та багерів.

- Мультимедійний дизайн: створення рекламних та промо-роликів, відео-арт, інтерактивна реклама.

- Електронні презентації та журнали.

- Дизайн комп’ютерних ігор: розробка та створення песонажів та локацій для ігор, розробка сюжетної лінії гри.

- Анімація та мультиплікація.

- Телевізійна графіка.

Де нас знайти:

За адресою: м. Херсон, вул. Миру, 40 (шостий навчальний корпус ХНТУ)

На сайті: http://kntu.net.ua/kaf_design

В соціальних мережах: https://vk.com/club58241074

https://www.facebook.com/groups/1553842564877071

Як з нами зв’язатися:

e-mail: kaf-design@mail.ru

тел.: (0552) 326-979


ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ та її структурні підрозділи: Морський коледж, Професійно-морський ліцей запрошують випускників та їх батьків на День відкритих дверей, який відбудеться 09 квітня 2016 року об 11.00 год. за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 20 Довідки за телефоном: (0552)22 52 53

Вузы Херсона и Херсонской области

университеты, институты, академии и другие высшие учебные заведения (вузы) III-IV уровня аккредитации, находящиеся в Херсоне и Херсонской области.

1.Международный университет бизнеса и права (МУБиП)г. Херсон, ул. 49 Гвардейской дивизии 37-А
2.Новокаховский политехнический институт (НКПИ)Херсонская обл., г. Новая Каховка, ул. Первомайская 35
3.Херсонская государственная морская академия (ХГМА)г. Херсон, пр. Ушакова 20
4.Херсонский государственный аграрный университет (ХГАУ)г. Херсон, ул. Розы Люксембург 23
5.Херсонский государственный университет (ХГУ)г. Херсон, ул. 40 лет Октября 27
6.Херсонский национальный технический университет (ХНТУ)г. Херсон, Бериславское шоссе 24
7.Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ)г. Херсон, ул. Крымская 130
Кiлькiсть переглядiв: 1189

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.