Звіт про діяльність закладу щодо реалізації освітянських завдань у 2020 - 2021 навчальному році

Організація освітньої діяльності у закладі освіти у 2020/2021 навчальному році здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;закон України «Про охорону дитинства»; «Про попередження насильства у сім’ї»; «Про фізичну культуру і спорт», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державними стандартами результатів навчання є освітня програма закладу. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня. З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році освітня програма закладу освіти розроблялася на основі: для 1-2 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); для 3 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); для 4 класів - Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). У 5-9 класах закладу загальної середньої освіти освітній процес здійснюється відповідно до таких типових освітніх програм: «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405, затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464). Перспективного плану розвитку школи на 2018-2024

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (схвалена на спільному засіданні ради школи і педагогічної ради, протокол №1 від 30.08.2019 року);

Плану роботи закладу на 2020-2021 н.р.;

Положення про дистанційну освіту (затвержена педагогічною радою протокол № від ) «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018р.,Статуту школи.

1. Контингент учнів

У школі навчається 339 учнів, з них:

У початковій школі – 172 учні

У середній школі – 167 учнів

Всього у школі 15 класів, у 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 по дві паралелі (А, Б), 9 клас.

У закладі відкрито дві паралелі першокласників.

2. Склад педагогічних працівників

На сьогодні у школі працюють 31 вчителів та один сумісників.

Кадрами школа забезпечена на 100% .

Відсотковий склад педагогічних працівників за професійними категоріями:

5 вчителів мають педагогічне звання «старший вчитель»;

5 вчителів «вищої категорії»;

2 вчителя «першої категорії»;

10 вчителів «другої категорії»;

7 вчителів «спеціалістів»

2 вчителя (бакалавр) – 1 педагогічний працівник продовжують навчання в ХДУ.

ПІБ педагогічного працівника Посада Категорія, звання
Юрченко Анна Вікторівна ЗДНВР, учитель української мови та літератури Спеціаліст вищої категорії
Куца Інна Іванівна Учитель географії Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель»
Алещенко Галина Володимирівна Учитель початкових класів Спеціаліст ІІ категорії
Стаднік Марія Євгенівна Учитель початкових класів Спеціаліст ІІ категорії

У поточному навчальному році 4 вчителя пройшли курсову перепідготовку

За підсумками атестації 4 вчителя підвищили свою категорію з них: 1 учителю присвоєно кваліфікаційну категорію - спеціаліст вищої категорії , 1 учителю –підтверджено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», 2 вчителям – присвоєно кваліфікаційну категорію - спеціаліст ІІ категорії.

Під час атестації було проведено: огляд методичних рекомендацій-знахідок «Методична скарбниця»; захист творчих проектів «Я роблю так»; творчі звіти вчителів, які атестувалися.

З метою підвищення педагогічної майстерності учителі беруть участь у фахових конкурсах «Учитель року - 2021»(Пономаренко Т.В., учитель трудового навчання, яка посіла ІІ місце ), міському конкурсі молодих педагогів «PROFESSION FEST» Кедровська М.М., учитель початкових класів, Першанова А.С., учитель музики(активні учасники), конкурс сценаріїв «Перлина натхнення» серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2020-2021 навчавльному році взяли участь Голобородько О.Г., учитель зарубіжної літератури (І місце), Куца І.І., учитель географії (ІІ місце), Сідько А.О., ЗДВР (І місце), Кедровська М.М., учитель початкових класів (ІІІ місце).

Вчителі узагальнюють свій педагогічний досвід та друкуються у періодичних виданнях (Куца І.І., учитель географії, Юрченко А.В., ЗДНВР, Бистрякова К.В., учитель початкових класів, Пономаренко Т.В., вчитель трудового навчання.

3. Соціальний захист учнів

Охорона дитинства – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

З метою реалізації Закону України «Про охорону дитинства» в навчальному закладі постійно проводяться дослідження щодо виявлення дітей соціально незахищених категорій (діти - сироти, діти під опікою, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти з багатодітних сімей, малозабезпечені сім`ї, діти, батьки яких є учасниками АТО, ВПО). Таким дітям, родинам, які їх виховують, надається педагогічна та соціально-психологічна допомога. А також категорійні діти відвідують безкоштовно театри, виставки, отримують безкоштовне гаряче харчування, оздоровлення.

У закладі навчаються соціально незахищені категорії учнів:

4 дитини інваліда; 14 дітей, батьки яких брали безпосередню участь у бойових діях; 5 дитини, які потрапили у складні життєві обставини; 4 дитини ПБП; 54 дітей з багатодітних родин; 3 дитини ВПО; 1 з малозабезпечених сімей (відповідно до поданих документів).

Впродовж року закладу вдалося ще більше зміцнити партнерську взаємодію з батьками, розширену інформаційну обізнаність з даного напрямку, удосконалено роботу соціально-психологічного центру «Довіра». Впроваджено роботу пошти довіри, створена «Скринька довіри». Метою якої є зниження рівня конфліктності, булінгу, профілактика проявів насильства в шкільному середовищі та для розвитку толерантності. Під час дистанційного навчання проводилися онлайн-консультації та надавалися рекомендації сім’ям, щодо взаєморозуміння з дітьми, зниження рівня тривожності та домашнього насилля. Проводилася мадіація в конфліктах дітей та підлітків 3-х-8-х класів. Розпочато навчання групи медіаторів в конфліктах ровесників серед учнів 5-х- 6 класів.

Проведено години спілкування:

-в 4-х класах «Попереду у нас 5 клас»;

-5 класи «Як стати більш толерантними», «Безпека в інтернеті»;

-3 класи «Я та мій клас»;

-6 клас «Безпека в інтернеті», «Спілкування в класі».

Учні 5-А класу прийняли участь в конкурсі відеороликів «Долаємо насильство разом».

Продовжилася співпраця з Шкільними офіцерами поліції, ювенальною превенцією та службою у справах дітей. За участі представників поліції були проведені виховні години метою, яких було попередження порушення правил поведінки серед учнів. Учнів, які порушували поведінку під час освітнього процесу запрошували на Раду профілактики, де були присутні Шкільні офіцери поліції та представники ювенальної превенції.

В цьому році на внутрішньо шкільному обліку знаходиться 9 учнів.

4. Зміцнення здоров’я учнів

З метою зміцнення здоров`я учнів проводяться наступні заходи:

- огляди медичної сестри;

- щорічний АСПОН;

- проведення щеплень;

- проведення профілактичних бесід, лекцій;

-проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;
- організація гарячого харчування.

- протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби відповідно постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

5. Харчування учнів

З 01.01.2021 харчування на базі шкільної їдальні здійснює ФОП Климинтенко.

Організація харчування учнів нашого закладу здійснюється у відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» статті 32 «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчального - виховного процесу, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11. 2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2014 №2/5 -789-14 «Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах».

Харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста здійснюється у відповідності до статті 25 Закону України „Про освіту”, пункту 3 статті 22 Закону України „Про загальну середню освіту”, статті 5 Закону України ”Про охорону дитинства”, статті 32 „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Механізм організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах визначено відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941, постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Харчуюча організація закладу забезпечує якісне харчування учнів відповідно вимогам законодавства щодо впровадження та застосування постiйнодiючих процедур заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) операторами ринку на харчоблоках ЗЗСО та ДНЗ: Закон України № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ст..20, 21); Закон України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»; Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 429 від 17.10.2015; Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 41 від 06.02.2017 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів»; Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 42 від 06.02.2017 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»; Постанова Кабінету міністрів України №896 від 31 жовтня 2018р. «Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження».

Видано накази по школі «Про організацію харчування учнів», призначено відповідального за організацію харчування заступника директора з виховної роботи, визначені посадові обов’язки, в основному видаються накази організаційного характеру і підсумкові, затверджено склад бракеражної комісії, громадського контролю за якістю харчування (результати перевірок висвітлюються в актах по перевірці та розглядаються на нарадах при директорові). Затверджені режим і графік харчування, розподілені за класами місця в обідній залі відповідно до вимог щодо наповнюваності.

Адміністрацією школи здійснюється контроль за наявністю в обідній залі щоденного меню, контрольної порції, книги відгуків та побажань, ведеться калькуляційний журнал норм харчування учнів та робиться аналіз у десятиденний термін. Щомісяця аналізуються норми виконання харчування.

Найчастіше питання «Стан організації харчування» розглядається на нарадах при директорі та батьківських зборах.

У класних журналах 1-9 класів на сторінці «Виховні бесіди», у протоколах батьківських зборів простежується тематика бесід з питань «Корисні вітамінних перерв», «Здоровим бути модно», «Заохочення дітей до гарячого харчування» і т.д.

З 01.09.2020 у школі організовано гаряче харчування учнів 1-4-х класів, забезпечено пільгове харчування окремих категорій дітей: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (4 учнів), малозабезпечених сімей (2 учнів). Відповідно до рішення міської ради від 12.09.2014 року
№ 1475 «Про внесення змін до міської комплексної програми «Соціальний захист» організоване безкоштовне гаряче харчування дітям громадянам України, які прибули на територію м. Херсона з АР Крим, Донецької та Луганської областей (3 учень), діти, які опинилися у важких життєвих обставинах та перебувають на обліку у Службі у справах дітей (5 учні), дітям, батьки яких беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (13 учнів). Також організоване харчування за батьківські кошти. Станом на 19.05.2021 харчуються за батьківські кошти: 25 учні ГПД; 20 учнів, які замовляють обід з 2-4 класів; 5-9 класи 30 учнів – гаряче харчування; всього харчується за батьківські кошти 75 учені, що становить 22,1 %; охоплено всіма видами харчування 320 учнів, що становить – 94.3 %; охоплено гарячим харчуванням 230 учнів, що становить – 67.8 %.

Організація харчування дітей у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється на належному рівні.

6. Моральне та матеріальне стимулювання учнів

За високі досягнення у навчанні учні нагороджуються Похвальними листами. Щороку проводиться традиційний захід «Шкільна зірка», під час якого учні нагороджуються грамотами та подарунками за досягнення в освітній діяльності.

7. Навчальні досягнення учнів

Згідно з річним планом роботи на 2020/2021 н.р., з метою виявлення рівня знань, умінь, навичок; успішності та якості знань учнів; кількості дітей, які мають початковий рівень навчальних досягнень, для визначення векторів подальшої роботи щодо покращення освітнього процесу, адміністрацією школи здійснено моніторингове дослідження підсумків навчальних досягнень учнів за результатами поточного року.

Участь в олімпіадах з базових дисциплін

Учасниками шкільних олімпіад були учні 6 -9 класів.

№ з/п ПІБ учня Клас Назва предмета Місце у І турі(шкільний етап)
1 Сапронова Анна 8-А Українська мова та література І
2. Сташенко Валерія 9 Українська мова та література І
3. Степанюк Софія 9 Українська мова та література ІІ
4. Котік Максим 8-Б Українська мова та література ІІ
5. Дяк Іванна 7 Українська мова та література ІІІ
6. Чала Анастасія 8-А Українська мова та література ІІІ
7. Тимко Ростислав 6 Математика І
8. Бабуцак Андрій 8-А Математика ІІ
9. Орлов Олександр 8- Б Математика ІІІ
10. Павленко Сергій 9 Математика ІІІ
11. Трач Олександр 9 Математика ІІІ
12. Сапронова Анна 8-А Математика ІІІ
13. Степанюк Софія 9 Математика ІІІ
14. Чала Анастасія 8-А Математика ІІІ
№ з/п ПІБ учня Клас Назва предмета Місце у І турі(шкільний етап)
16. Чапленко Олена 7 Географія ІІ
17. Орлов Олександр 8-Б Географія ІІ
18. Степанюк Софія 9 Німецька мова І
19. Бєлоусова Дар’я 8-А Німецька мова І
20. Бараняк Аміна 9 Німецька мова ІІ
21. Хомлюченко Юлія 9 Німецька мова ІІ
22. Чапленко Анастасія 8-Б Німецька мова ІІ
23. Українська Вероніка 8-Б Німецька мова ІІ
24. Чала Анастасія 8-Б Німецька мова ІІ
25. Коін Михайло 8-Б Інформатика ІІ
26. Орлов Олександр 8-Б Інформатика ІІ
№ з/п ПІБ учня Клас Назва предмета Місце у І турі(шкільний етап)
28. Бойко Михайло 8-Б Інформатика ІІІ
29. Кононов Микола 8-Б Інформатика ІІІ
30. Степанюк Софія 9 Англійська мова І
31. Макфарлейн Анжеліка 8-А Англійська мова ІІ
32. Чала Анастасія 8-А Англійська мова ІІ
33. Кондратьєва Дарія 8-А Англійська мова ІІІ
34. Бєлоусова Дар’я 8-А Трудове навчання І
35. Мангер Вікторія 8-А Трудове навчання ІІ
36. Кондратьєва Дар’я 9 Трудове навчання ІІІ
37. Трач Олександр 9 Правознавство І
38. Бурлака Єлизавета 9 Правознавство ІІІ
39. Кондратьєва Дар’я 9 Правознавство ІІІ

Більшість учнів одночасно брали участь в олімпіадах з 2-4 предметів.

У цьому навчальному році переможців ІІ етапу Всеукрваїнських учнівських олімпіад немає, оскільки міський етап не проводився у зв’язку з протиепідемічними заходами.

№ п/п ПІБ учня Клас
1. Бурлака Віталій Олексійович 4-А
2. Мунтян Максим Олександрович 4-А
3. Савченко Марія Дмитрівна 4-А
4. Філіппов Богдан Дмитрович 4-А
5. Немченко Софія Артемівна 4-А
6. Українська Анастасія Олегівна 4-Б
7. Частило Єгор Євгенійович 4-Б
8. Смульська Анна Андріївна 5-Б
9. Степанченко Марина Віталіївна 5-А
10. Тимко Ростислав Олександрович 6

Відмінники навчання

У цьому навчальному році учні 4-х та 9-х класів звільнені від державної підсумкової атестації у зв’язку з карантином (Наказ МОН України від 03.03.2021 №273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році».

Участь учнів у міських, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та МАН

№ п/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Українознавча гра «Соняшник» 92 Диплом переможця в початковій школі- 50 учнів; Даплом ІІІ ступеня регіонального рівня- 14 учнів; Диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 9 учнів; Диплом І ступеня регіонального рівня – 2 учнів.
2 Патріот - 2021 26 ІІІ місце – 11 учнів; ІІ місце- 8 учнів; І місце- 4 учні.
3 Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 7 Добрий результат – 4 Учасники - 3
4 Всеукраїнський математичний «Кенгуру» 40
5 Міський математичний турнір для учнів 5-х класів 12 Учасники -9 Високий результат -1 учень(Іщенко Артем); Достатній результат- 2 учні (Ядовський М., Веселова Кира);
6 Обласний заочний конурс з математики «Відоме невідоме» Комунального закладу «Малої академії наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 3 1 учень – ІІІ місце (Варава Артем, учень 4-А класу); 2 учні- ІІ місце ( Тимко Богдан, учень 7 класу, Крець Данило, учень 4-Б класу).
7 Обласний конкурс «Зі спогадами про найяскравішу квітку України» Комунального закладу «Малої академії наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради «Зі спогадами про найяскравішу Квітку України» Номінація «ЖИВОПИС/графіка» Вікова категорія 4-5 класів І місце НЕМЧЕНКО Софія 4-А клас ПЛАТОНОВА Вікторія 4-Б клас ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 8-9 класи І місце БУТВІЛОВСЬКА Анастасія 8 – Б клас ІІІ місце БОРЕНКО Яна 8-А клас БУРЛАКА Єлизавета 9 клас Номінація «ФІГУРНІ ВІРШІі» Вікова категорія 8-9 класи І місце БАРАНЯК Аміна 9 клас Номінація «АВТОРСЬКІ ПОЕТИЧНІ ТВОРИ» Вікова категорія 4-5 класи ІІІ місце КРЕЦЬ Данило ОСТАПЧУК Кіра 4 клас Номінація «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ» Вікова категорія 10-11 класи ІІ місце СТЕПАНЮК Софія 9 клас
8 Всеукраїнська гра з англійської мови «PUZZLE-2021» Ротарь Євгенія, учениця 3-Б класу, ІІІ місце; Мунтян Максим, учень 4-А класу, ІІІ місце
9 Міжнародна природознавча гра «Геліантус» 35 Диплом переможця у початковій школі- 19 учнів; Диплом І ступеня – 2 учні; Диплом ІІ ступеня – 5 учнів; Грамота з фізики та географії – 2 учні. Сертифікат учасника – 5 учнів.
10 Конкурс «Super urok STEM 2021» Еколгічний гурток «Зелена хвиля» Чекаємо результатів
11 Всеукраїнська гра «Sunflower» (зарубіжна література 36 Результати ще не надійшли
Виховна робота

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи протягом 2020 – 2021 н. р. орієнтувався на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про охорону дитинства», концепцію «Нової української школи» «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджений річний план роботи школи та план виховної роботи на 2020 – 2021 навчальний рік.

На виконання Державної Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 31.10.2011 №1243, у школі сплановано систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного освітнього процесу: формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним впливам, справлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ.

Для реалізації згаданої вище Державної Програми у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників відповідно до таких ціннісних орієнтирів: ціннісне ставлення до себе, ціннісне ставлення до сім′ї, родини, людей, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Стрижнем виховного процесу в 2020 – 2021 н. р. було національно – патріотичне та громадянське спрямування. Також у закладі на високому рівні організована туристсько–краєзнавча робота мета якої - вивчення історії рідного краю, формування патріотизму, залучення школярів до систематичних занять пошуковою краєзнавчою роботою.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі працювало 15 класних керівників, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи.

У навчальному закладі були проведені заходи з напряму національного та військово – патріотичного виховання: тематичні години спілкування та «Урок звитяги», бібліотечні уроки; до Дня Збройних сил України у рамках уроків фізичної культури проведені «Веселі старти» для 1-4 класів, 7-9 класів «Волейбольний турнір»; відзначили Річницю Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення Незалежної України, День захисника України, річниця визволення України від німецько - фашистських загарбників, День пам`яті жертв голодомору та політичних репресій, волейбольний турнір присвячений Дню козацької слави, відзначили День української писемності та мови; учнівські колективи 1-А. 1-Б, 2-Б класів відвідали новорічні ранки на базі ДКК «Золотий ключик»; здобули перемогу в міському етапі обласного конкурсу віршованої поезії «Мова моя калинова» - Бебко Михайло, учень 3-А класу, І місце; Дяк Іванна, учениця 7 класу, І місце; Сташенко Валерія, учениця 9 класу, ІІ місце; взяли участь в обласному конкурсі декламаторів «Моя земля – Україна» - Бебко Михайло, учень 3-А класу та Дяк Іванна, учениця 7 класу; взяли участь у міському конкурсі «Козацькими стежинами»; участь у міському конкурсі «Юні екскурсоводи» в номінації «Фільм – екскурсія»; команда учнів 6 класу взяли участь в міському онлайн конкурсі з морського багатоборства; взяли участь у міському етапі Всеукраїнського фотоконкурсу «Моя Україна» - Чала Анастасія, 8-А клас, посіла ІІ місце; до Дня Гідності і Свободи та Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, Очеретяною Н.О., вчителем історії, проведені десятихвилинки «Історичний колаж» в межах уроку історії для 5-9 класів; організована виставка літератури, проведений ряд бібліотечних уроків присвячених до Дня Гідності і Свободи та Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, організатор Давидович О.В., шкільний бібліотекар.

Вчителями української мови та літератури, проведені заходи присвячені творчість Тараса Григоровича Шевченка: літературно-мистецьке свято «Тарас Шевченко – наш. Він для усіх століть…»; учнями 5-А класу, проведений відео репортаж «А що ти знаєш про Тараса?»; шкільним бібліотекарем організована виставка літератури Тараса Шевченка «Великий син України»; Стадник М.Є., класний керівник 3-Б класу, організований урочистий захід «Тарас Шевченко – Сонце України».

Учні школи взяли участь в обласному конкурсі «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви».

Класними керівниками 1-9 класів проведені виховні години за темами: «Херсонщина пам’ятає», «Звільнення Херсона. Як усе було», «13 березня – день визволення Херсона», «Звільнення Херсонщини від німецьких загарбників»; організоване прибирання біля пам’ятника Братська могила воїнів, загиблих при визволенні с. Антонівки; оформлений інформаційний стенд «Ми пам’ятаємо».

Очеретяна Н.О., вчитель історії, разом з учнями взяли участь у таких конкурсах: міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека -2020» та «Лелека– 2021»; обласний онлайн конкурс «Херсонщина крізь роки» присвячений 29-тій річниці Незалежності України: Бурлака Є., Бараняк А., Кондратьєва Д., Хомлюченко Ю., Степанюк С. (учениці 9 класу); І етап міського конкурсу «Козацькими стежками - 2020», учні 9 класу: Бурлака Є., Бараняк А., Кондратьєва Д., Хомлюченко Ю., Степанюк С.; міський конкурс «Юні екскурсоводи» номінація відеоролик: Бурлака Є., Павленко С., Кондратьєва Д., Степанюк С.; міський турнір учнівської молоді «3навці міста Херсона», учні 9 класу: Бурлака Є., Бараняк А., Кондратьєва Д., Хомлюченко Ю., Степанюк С.; міський конкурс «Херсонщина пам’ятає» з нагоди відзначення 77-ї річниці визволення міста Херсон від фашистських загарбників, учні 9 класу, відеоролик «Нескорена Антонівка моя»; обласний заочний творчий конкурс відеороликів «Подорожуємо, пізнаємо, відкриваємо» в номінації «3 любов’ю до рідного краю» - учениця 9 класу Хомлюченко Ю., створено відео «Антонівка- мій рідний край…»; взяли участь у заходах інформаційно-виховного проекту з краєзнавчої освіти у номінації «Вікторина»: квітень-травень 2021 р. учні 9 класу - Степанюк С., Сташенко В., Сурмай А., Бурлака Є., Кондратьєва Д., Бараняк А., Хомлюченко Ю., учні 8-А класу – Бабуцак А., Бєлоусова Д., Чала А.

До 35 річниці Чорнобильської трагедії класні керівники 1-9 класів провели виховні години, продемонстрували учням документальні відео про Чорнобильську трагедію. Також учні 3-Б класу, класний керівник Стадник М.Є., долучилися до шкільної виставки малюнків. Шкільний бібліотекар, Давидович О.В., організувала виставку літературних видань «Чорнобиль не має часу». Педагог-організатор, Кириченко К.О., створила онлайн-виставку плакатів у актовій залі школи.

Бібліотекар школи, Давидович О.В., створила виставку ««Літературна спадщина України. Знай своє минуле» у рамках місячника національної культури.

Діяльність учнівського самоврядування

Навчальний рік в школі розпочався звітно-виборними зборами по класах та виборами учнівського самоврядування: Президента школи та членів Ради центрів.

Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується статутом, положенням та має свою структуру (учнівська конференція, президент, парламент, центр «Зелена хвиля» (екологічний напрям), центр «Добрих та цікавих справ» (волонтерство), центр «Дисципліни та порядку», центр «Дозвілля», центр «Молоде покоління» (допомога молодшим школярам).

Члени учнівського самоврядування «Дніпровські хвилі» беруть активну участь у підготовці та проведенні шкільних заходів, змагань, конкурсів, акцій милосердя, створюють ігрові програми для молодших школярів, музичне оформлення до свят, ведучі концертних програм, інструктори під час проведення Дня здоров’я, спортивних змагань: захід присвячений Дню працівнику освіти «На каналі 21+21», конкурс малюнків «Правила дорожнього руху» (1-4 класи); учасниками учнівського самоврядування був оформлений інформаційний куточок «Які бувають шкідливі звички і як їх позбутися?» та куточок присвячений Міжнародному дню толерантності «Усі ми різні і особливі»

Також взяли участь у міських, обласних конкурсах: «Волонтер року», конкурс буклетів «СНІДу – ні!»-ІІ місце, міському етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста», міський конкурс фото-колажів «ДЮП як все було»-І місце.

Колектив учнівського самоврядування отримав подяку від голови громадського контролю «Народний контроль» за активну участь у традиційній благодійній акції; отримав подяку колектив 5-А класу від директора ХЦПР Херсонської міської ради за активну участь у районній благодійній акції «Діти дітям -2020» зі збору канцелярських товарів для дітей пільгових категорій; подяку учнівському та педагогічному колективу за активну участь у волонтерському русі, реалізації соціальних проектів з надання допомоги дітям Дніпровського району м. Херсона та з нагоди Міжнародного Дня волонтера від заступника голови Дніпровської районної у місті Херсоні ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

З метою активізації правового виховання членами учнівського самоврядування були розроблені та розповсюджені серед учнів 5-9 класів буклети «Мої права у цифровому просторі»; у рамках Всесвітньої акція «16 днів проти насилля» учнівський актив 5-А класу взяв участь у міському конкурсі відео роликів «Зупинимо насилля разом», керівник педагог-організатор - Кириченко К.О., практичний психолог – Трянова Г.М.; учні 7, 8-А, 9 класів взяли участь у конкурсі плакатів «Ми проти насилля»; організований круглий стіл з членами УС «Захисти дітей в інтернеті», «Сексуальний шантаж», «Секстинг».

З метою морально – еcтетичного виховання проводяться такі заходи: години спілкування до Дня людей з обмеженими можливостями, «Милосердя й доброта – людства два крила»; перегляд відео сюжету «Твори добро і воно повернеться»; шкільним практичним психологом, Тряновою Г.М., проведені індивідуальні бесіди на тему «Дружба» та заняття-тренінг для учнів 5-А. 5-Б класів «Співчуття і милосердя – шлях до перемоги добра»; шкільним бібліотекарам, Давидович О.В., організована виставка дитячої літератури: казки, оповідання, прислів’я «Доброта і милосердя»; оформлення інформаційного куточка «ТОП 30 добрих справ, які саме ти можеш зробити вже сьогодні»; акції милосердя «Діти – дітям» (взяли участь учні 5-А, 7, 8-Б класів), «Ялинка», у рамках міської акції милосердя «Яблучко» - шкільна акція «Горішок» (взяли участь учні 1-4 класі), збір канцелярського приладдя для допомоги дітям з обмеженими можливостями за ініціативи Служби у справах дітей (взяли участь учні 1-4 класів). Учнівський парламент нагороджений подякою від Дніпровської районної організації товариства червоного хреста, а також подякою від Центру позашкільної роботи.

Грабко Святослав, учень 3-А класу, взяв участь в обласному конкурсі образотворчого мистецтва «Осінній вернісаж – 2020» для дітей з обмеженими можливостями та посів ІІІ місце.

Учнівський колектив 3-Б класу, класний керівник Стадник М.Є., намалювали малюнки на тему «Краса душі» та організували виставку «Хвилинка доброти».

Команда учнів молодшої школи «Розумнички» з центру «Молоде покоління» (3-4 класи) взяли участь у міській інтелектуальній грі «Ерудит – молодша ліга».

Участь у міському конкурсі на кращу шкільну газету (учнівське самоврядування середньої школи) та авторську статтю (Ана Сапронова, 8-А).

Учнівське самоврядування взяло участь у організації урочистого заходу, присвяченому Міжнародному дню жінок.

Учні 2-А класу, класний керівник Алещенко Г.В., та 2-Б, класний керівник Бабуцак А.В., взяли участь у міському конкурсі «Права людини очима дитини».

З метою формування здорового способу життя учнівської молоді та ціннісного ставлення до себе класними керівниками 1-9 класів спільно з учнівським самоврядуванням проведені тематичні виховні години: 6 клас-«Шкідлива звичка «ігроманія» - це шкода вашому здоров’ю»; 7 клас – «Коротко про головне. Скажемо СНІДу –ні!»; 8-А, 8-Б клас – «6 шкідливих звичок, від яких потрібно терміново позбутися»; 9 клас – «Наркотична залежність. Відповідальність. Наслідки»; практичним психологом школи, Тряновою Г.М., проведено анкетування «Здоровий спосіб життя» з метою профілактики негативних звичок в учнів школи; учасниками учнівського самоврядування був оформлений інформаційний куточок «Які бувають шкідливі звички і як їх позбутися?». Вихованцями гуртка «Абетка безпеки», керівник Сідько А.О., розроблений фото журнал «Фруктово – овочева абетка» для учнів 1-4 класів.

Шкільною медичною сестрою, Стороніною О.Д., проведена інформаційно–роз’яснювальна робота серед учнів 1-4 класів – «Профілактика інфекційних хвороб в осіньо – зимовий період: ГРВІ, COVID -19», для учнів 5-9 класів - «Профілактика інфекційних хвороб в осіньо – зимовий період: ГРВІ, COVID -19», «Дотримання карантинних заходів», «Як правильно носити медичну маску. Правила використання».

Учні школи брали активну участь у міських, районних конкурсах: До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та Дня боротьби з туберкульозом учні школи взяли участь у районному конкурсі буклетів «СНІДу - НІ»-ІІ місце,

Учні 2-А класу взяли участь у районному конкурсі міні - агітбригад «Пожежний експрес» та здобули ІІ місце; учні 7 класу в конкурсі «Круті хлопці вогнеборці»; учениці 8-А класу, Макфарлейн А., Сапронова А., здобулт перемогу- ІІ місце у міському конкурсі капітанів Юних інспекторів дорожнього руху.

Загальношкільні заходи з фізкультурно - спортивне виховання: «Веселі старти», туристичні зльоти, спортивні змагання з волейболу, настільного тенісу, спартакіади, День здоров’я, марафони, Олімпійський тиждень.

Вчителями фізичного виховання, Мирошніченко Т.В., Горобець Ю.С., проведені рухливі ігри, естафети, спортивні ігри для учнів 1-9 класів в місячника здорового способу життя та Дню козацької слави, Дню здоров’я.

У рамках місячника здорового способу життя Мирошніченко Т.В., керівником волейбольного гуртка, проведений ряд волейбольних турнірів серед гуртківців, також відбувся волейбольний турнір присвячений Дню козацької слави.

Екологічне виховання.

Згідно з річним шкільним планом роботи та з метою формування екологічної свідомості і культури учнівської молоді, залучення їх до практичної природоохоронної діяльності у школі проводиться робота з екологічного виховання.

У рамках тижня екології (з 16-20.11.2020) членами учнівського самоврядування в навчальному закладі був організований онлайн фото конкурс для учнів 5-9 класів «Еко-лайфхак: переробити не можна викинути»; конкурс поробок для учнів 1-2 класів «Сміттю – друге життя»; виставка стіннівок для учнів 3-4 класів «Зменшення шкідливого впливу на довкілля»;

Результатом трудових акцій та суспільно-корисної роботи було висаджено __ кущів троянд.

Учні школи взяли активну участь у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах з екологічного напряму: міська акція «Святкове екопакування»; участь у міському фото конкурсі «Еко – мандрівка»; здобули перемогу, ІІ місце, у міському конкурсі-акції «Озеленимо планету в умовах пандемії»; обласний конкурс акція «Альтернативна ялинка»; в міській акції з благоустрою «За чисте довкілля». Учениця 9 класу, Бурлака Єлизавета, посіла ІІ місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея».

Протягом місячника екологічного виховання у школі було організовано наступні заходи: онлайн-толока «Прибирання біля власного подвір’я», челлендж «Посади квітку у себе вдома». вчитель біології, Гуляєв Ю.А., разом з гуртківцями провели акцію «Зроби домівку для пташки».

Учасники гуртка «Срібні дзвони», під керівництвом Першанової А.С., взяли участь у Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості, присвяченому Всесвітньому Дню Землі: «Здоров’я людства – відповідальність кожного».

Учні молодшої школи, 1-Б, кл. керівник Т.М. Комогорцева, 2-Б, кл. керівник А.В. Бабуцак, взяли участь у Всеукраїнському проєкті «МІШЕЧОК», завданням якого було шиття еко-сумок.

Художньо-естетичне виховання (Ціннісне ставлення до культури та мистецтв).

Усі заходи з художньо- естетичного виховання були сплановані на розвиток творчих здібностей, освоєння цінностей, формування в учнів ціннісного ставлення до світу, здатності сприймати і примножувати художні цінності у царині дозвілля.

Була організовані тематичні виставки декоративно- вжиткового мистецтва «Дари осені», «Сміттю друге життя», «Новорічна казка», «Альтернативна ялика».

Традиційні шкільні заходи: класні новорічні вогники, День вчителя, День козацької слави, учнівські колективи 1-А. 1-Б, 2-Б класів відвідали новорічні ранки на базі ДКК «Золотий ключик».

Учні школи взяли участь у таких міських масових заходах з художньо-естетичного виховання: взяли участь в обласній виставці-конкурсі «Новорічна композиція» ( Вількін Данило, учень 5-Б класу, Ротарь Євгенія, учениця 3-Б класу, Бичков Олександр, учень 3-Б класу); здобули перемогу в обласному конкурсі «Альтернативна ялинка»: Христина Коліна, учениця 3-А класу, ІІІ місце; Ващенко Віталій, учень 4-А клас, ІІІ місце; Горшков Сергій, учень 3-Б класу, ІІІ місце; Бичков Олександр, учень 3-Б класу , ІІІ місце; Шаповалов Єгор, учень 1-Б, ІІІ місце; команда учні здобула перемогу – ІІІ місце у обласному конкурсі з креативного вуличного мистецтва «Креативна ялинка»; участь у новорічно-різдвяному дистанційному конкурсі дитячої творчості «Час творити дива»; здобули перемогу в обласному конкурсі-виставці «Мій вірний чотиролапий друг»: Шило Є., учениця 2-Б класу-ІІІ місце, Бебко І., учень 2-Б класу-І місце, Положай В.. учениця 2-Б класу-ІІ місце; обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»; міський конкурс з образотворчого мистецтва «Барви Таврії»; міський конкурс образотворчого мистецтва «Барви рідного міста» - ІІ місце, Сєрова Дар’я, учениця 7 класу; ІІ місце, Платонова Настя, учениця 5-Б класу; Ромащенко Д., учениця 3-А клсу-ІІ місце; здобули перемогу учні 7 класу : Коток Діана –І місце, Жеребицька Анна – ІІ місце, Басюк Вероніка – І місце, в міський етап Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії»; міський конкурс – виставка Природа рідного краю»- лауреати: Коток Діана, учениця 7 класу, Сєрова Дар’я, учениця 7 класу, Дубровна Анна, учениця 6 класу; міський дитячий фестиваль естрадної пісні «Кришталеві нотки»; здобули перемогу у міському етапі Всеукраїнської виставці-конкурсі з початково технічного моделювання, розділ «Вироби в техніці оригамі та паперопластики» Ротарь Євгенія, учениця 3-Б класу-ІІІ місце, Загороднюк Анна, учениця 3-Б класу-ІІ місце, Джемчук Діана, учениця 3-Б класу-ІІІ місце.

Учні взяли участь у щорічному обласному конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій своїй красі».

Взяли участь у фестивалі «Іскри натхнення».

До Міжнародного жіночого дня педагог-організатор, Сідько А.О., організувала урочистий захід.

Родинне виховання ( ціннісне ставлення до родини, сім`ї, людей)у школі організовується з метою забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, залучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості.

Вчителі, учні, батьки 1-4 класів провели фото флешмоб «Серце віддаю дітям» присвячений Всесвітньому дню дітей; фото флешмоб «День української вишиванки»; Давидович О.В., шкільний бібліотекар, разом з членами учнівського самоврядування взяли участь у IV відкритому міському конкурсі на кращий творчий проєкт “Один раз на все життя”.

Учні молодшої та середньої школи взяли участь у ХХХІІІ (І) Всеукраїнському (заочному) конкурсі малюнків «Акварелі райдуги».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарного-гігієнічних та протипожежних норм. Стан дитячого травматизму.

З метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму проводиться у навчальному закладі місячник «Увага! Діти на дорозі!», Тижні пожежної безпеки, Тиждень запобігання травматизму, Тиждень дорожнього руху.

Класними керівниками 1-9 класів проведені тематичні години спілкування, бесіди згідно з календарним плануванням класного керівника: «Ти і вулиця» для 1-4 класів, «Безпека руху велосипедиста». Взяли участь в Єдиного національного уроку з безпеки дорожнього руху «Безпечна країна»; Всеукраїнському конкурсі малюнків «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»; Єдиному національному форумі з безпеки дорожнього руху; провели зустрічі з шкільними офіцерами поліції «Твій друг велосипед», «Правила пішохода»; оновленні інформаційні класні та загальношкільні куточки з безпеки життєдіяльності; вихованці гуртка «Абетка безпеки» випустили інформаційні листівки «Безпека руху велосипедиста», «Вогник», «Безпека життя»; учні 2-А класу взяли участь у районному конкурсі міні - агітбригад «Пожежний експрес» та здобули ІІ місце; міський конкурс фото-колажів «ДЮП як все було» -І місце; учні 7 класу в конкурсі «Круті хлопці вогнеборці»; учениці 8-А класу, Макфарлейн А., Сапронова А., здобулт перемогу- ІІ місце у міському конкурсі капітанів Юних інспекторів дорожнього руху.

Сідько А.О., ЗДВР, керівник гуртка «Абетка безпеки», провела у школі відбірковий етап конкурсу декоративно-прикладної творчості на протипожежну і техногенну тематику «Пожежі краще запобігти».

Учні 2-А, 7, 8-А та 8-Б класів під керівництвом педагога-організатора, Сідько А.О., взяли участь у Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних.

Класними керівниками 1-9 класів протягом року проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності згідно чинного законодавства.

За 2020-2021 навчальний рік в закладі зареєстровано один нещасний випадок під час освітнього процесу - закритий перелом середньої фаланги 4 пальця, лівої кисті без зміщення; 3 нещасних випадків у побуті; 0- випадків дорожньо-транспортного травматизму.

Організація позаурочної виховної роботи (гурткова робота)

Протягом 2020-2021 н.р. у школі з метою розвитку творчих здібностей учнів, спеціальної фізичної підготовки, сприяння естетичному та науковому розвитку дітей та національно-патріотичного виховання працює 10 гуртків: «Спортивні ігри «Волейбол» (кер. Мирошніченко Т.В.), «Початкове технічне моделювання» (кер. Пономаренко Т.В.), «Військово-патріотичний клуб» (кер. Мирошніченко Т.В.), «Абетка безпеки» (кер. Сідько А.О.), «Хореографія. Естрадний танок» (кер. Дьячишина Т.В.), «Хореографія. Сучасний танок» (кер. Дьячишина Т.В.), «Особиста безпека. Гідність» (Очеретяна Н.О.), «Юні краєзнавці» (кер. Очеретяна Н.О.), «Срібні дзвони» (кер. Першанова А.С.), «Юні екологи» (кер. Гуляєв Ю.А.). Охоплено гуртковою роботою 157 учнів, що складає 45,77 % від загальної кількості школярів.

На базі школи організовані гуртки від позашкільних установ: громадська організація «Федерація контактного карате»: громадська організація «Дитяча Федерація комбат айкідо»: «Айкідо» та ХЦПР: гурток «Юні художники».

У 2020-2021 навчальному році придбано за бюджетні кошти:

Багатофункціональний пристрій (принтер ) – 7200 грн

Пірометр – 2 шт- 3800 грн

Проектор – 12930 грн

Стіл тенісний – 2 шт – 11000 грн

Стіл учнівський одномісний – 47 шт – 24635, 52 грн

Стілець учнівський – 47 шт – 10551 грн

Комплект для бадмінтону – 2220 грн

Комплект вимірювальних приладів 6 шт – 4200 грн

Мило рідке господарське – 21 шт – 1 260 грн

Антисептики – 18000 грн

Дез. засоби – 35150 грн

Модель скелета - 2 шт – 10852, 74 грн

Шафа відкрита 2 -х секційна- 2 шт – 6789, 60 грн

Шафа відкрита 3- х секційна – 2 шт – 7360, 80 грн

Стіл для вчителя – 2 шт – 4260 грн

Звіт про діяльність закладу щодо реалізації освітянських завдань у 2019-2020 н.р.

Антонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради впродовж 2019-2020 н.р. здійснювала свою освітню діяльність відповідно до нормативно – правових документів:

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту», (зі змінами);

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

Закон України »Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про попередження насильства у сім’ї»;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87;

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462;

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392;

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778;

Перспективного плану розвитку школи на 2018-2024

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (схвалена на спільному засіданні ради школи і педагогічної ради, протокол №1 від 30.08.2019 року);

освітньої програми схваленої на засідання педагогічної ради Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської міської ради №21 29.08.2019 року протокол №9,

плану роботи закладу на 2019-2020 н.р.

Положення про дистанційну освіту

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63);наказів Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», від 12.01.2016 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р., Статуту школи.

1. Контингент учнів

У школі навчається 325 учнів, з них:

У початковій школі – 176

У середній школі – 149

Всього у школі 14 класів, у 1, 2, 3, 4, 7 по дві паралелі (А, Б)

У закладі відкрито дві паралелі першокласників.

2. Склад педагогічних працівників

На сьогодні у школі працюють 30 вчителів та двоє сумісників.

Кадрами школа забезпечена на 99% (вакансія – вчитель музичного мистецтва, соціальний педагог).

Відсотковий склад педагогічних працівників за професійними категоріями видно з діаграми.

П’ятеро з вчителів мають професійне звання «старший вчитель».

У школі працюють 5 вчителів «вищої категорії»,

3 вчителі «першої категорії»,

8 вчителів «другої категорії»

8 вчителів «спеціалістів».

Один вчитель (бакалавр) - продовжує навчання в ХДУ.

У поточному навчальному році 6 вчителів пройшли курсову перепідготовку:

ПІБ педагогічного працівника Посада Категорія, звання
Лугова Галина Леонідівна Директор школи, учитель англійської мови Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель»
Лузгіна Олена Євгенівна Учитель математики Спеціаліст ІІ категорії
Голобородько Оксана Григорівна Учитель мистецтва Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель
Безручко Ірина Олександрівна Учитель німецької та англійської мов І категорія
Трянова Галина Миколаївна Практичний психолог Спеціаліст вищої категорії

За підсумками атестації 5 вчителів підвищили свою професійну категорію з них 2 учителі стали спеціалістами І категорії, 3 учителі- спеціалістами ІІ категорії.

Під час атестації було проведено: огляд методичних рекомендацій-знахідок «Методична скарбниця»; захист творчих проектів «Я роблю так»; творчі звіти вчителів, які атестувалися. Проведена робота сприяла підвищенню результативності навчання та виховної діяльності вчителів та учнів.

Очеретяна Наталія Олександрівна, вчитель історії нашого закладу , стала лауреатом конкурсу «Учитель року – 2020». Вітаємо!

3. Соціальний захист учнів

Охорона дитинства– система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

З метою реалізації Закону України «Про охорону дитинства» в навчальному закладі постійно проводяться дослідження щодо виявлення дітей соціально незахищених категорій (діти - сироти, діти під опікою, діти,які опинилися в складних життєвих обставинах, діти з багатодітних сімей, малозабезпечені сім`ї, діти, батьки яких є учасниками АТО, ВПО). Таким дітям, родинам, які їх виховують, надається педагогічна та соціально-психологічна допомога. А також категорійні діти відвідують безкоштовно театри, виставки, отримують безкоштовне гаряче хачування, оздоровлення.

У закладі навчаються соціально незахищені категорії учнів:

2 дитини інваліда, 13 дітей, батьки яких брали безпосередню участь у бойових діях, 2 дитини, які потрапили у складні життєві обставини, 4 дитини ПБП, 26 дітей з багатодітних родин, 2 дитини ВПО, 2 з малозабезпечених сімей (відповідно до поданих документів).

Впродовж року закладу вдалося ще більше зміцнити партнерську взаємодію з батьками, розширену інформаційну обізнаність з даного напрямку, удосконалено роботу соціально-психологічного центру «Довіра».

4. Зміцнення здоров’я учнів

З метою зміцнення здоров`я учнів проводяться наступні заходи:

-огляди медичної сестри;

-щорічний АСПОН;

-проведення щеплень;

-проведення профілактичних бесід, лекцій;

-проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;
-організація гарячого харчування.

Школа тісно співпрацює з клінікою «Дружня до молоді», так для учнів 8-9 класів проведені лекції «Репродуктивне здоров’я підлітків», «Гігієна дівчинки».

5. Харчування учнів

Харчування на базі їдальні здійснює ТОВ «Сервіс–Гранд».

Організація харчування учнів нашого закладу здійснюється у відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» статті 32 «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчального - виховного процесу, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11. 2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2014 №2/5 -789-14 «Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах».

Видано накази по школі «Про організацію харчування учнів», призначено відповідального за організацію харчування заступника директора з виховної роботи, визначені посадові обов’язки, в основному видаються накази організаційного характеру і підсумкові, затверджено склад бракеражної комісії, громадського контролю за якістю харчування (результати перевірок висвітлюються в актах по перевірці та розглядаються на нарадах при директорові). Затверджені режим і графік харчування, розподілені за класами місця в обідній залі відповідно до вимог щодо наповнюваності. Адміністрацією школи здійснюється контроль за наявністю в обідній залі щоденного меню, контрольної порції, книги відгуків та побажань, ведеться калькуляційний журнал норм харчування учнів та робиться аналіз у десятиденний термін. Щомісяця аналізуються норми виконання харчування.

Найчастіше питання «Стан організації харчування» розглядається на нарадах при директорі та батьківських зборах.

У класних журналах 1-9 класів на сторінці «Виховні бесіди», у протоколах батьківських зборів простежується тематика бесід з питань «Корисні вітамінних перерв», «Здоровим бути модно», «Заохочення дітей до гарячого харчування» і т.д.

З 02.09.2019 у школі організовано гаряче харчування учнів 1 – 4-х класів, забезпечено пільгове харчування окремих категорій дітей: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (4 учнів), малозабезпечених сімей (9 учнів). Відповідно до рішення міської ради від 12.09.2014 року № 1475 «Про внесення змін до міської комплексної програми «Соціальний захист» організоване безкоштовне гаряче харчування дітям громадянам України, які прибули на територію м. Херсона з АР Крим, Донецької та Луганської областей (2 учень), діти, які опинилися у важких життєвих обставинах та перебувають на обліку у Службі у справах дітей (4 учні), дітям, батьки яких беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (12 учнів). Також організоване харчування за батьківські кошти. Станом на 10.03.2020 харчуються за батьківські кошти: 32 учні ГПД; 46 учнів, які замовляють обід з 2-4 класів; 5-9 класи 36 учнів – гаряче харчування; всього харчується за батьківські кошти 72 учені, що становить 22,5 %; охоплено всіма видами харчування 319 учнів, що становить – 98.1 %; охоплено гарячим харчуванням 227 учнів, що становить – 70.2 %. Найбільші показники охоплення гарячим харчуванням за батьківські кошти забезпечують учні 5-го та 6-го класів.

Харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста здійснюється у відповідності до статті 25 Закону України „Про освіту”, пункту 3 статті 22 Закону України „Про загальну середню освіту”, статті 5 Закону України ”Про охорону дитинства”, статті 32 „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Механізм організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах визначено відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941.

Організація харчування дітей у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється на належному рівні

6. Моральне та матеріальне стимулювання учнів

Грошова премія «Учень року-2019» (обласна рада).

За високі досягнення у навчання учні нагороджені Похвальними листами.

7. Навчальні досягнення учнів

Згідно з річним планом роботи на 2019/2020 н.р., з метою виявлення рівня знань, умінь, навичок; успішності та якості знань учнів; кількості дітей, які мають початковий рівень навчальних досягнень, для визначення векторів подальшої роботи щодо покращення освітнього процесу, адміністрацією школи здійснено моніторингове дослідження підсумків навчальних досягнень учнів за результатами поточного семестру.

Клас Всього учнів Рівень досягнень 10-12 балів Рівень досягнень 7 -9 балів Рівень досягнень 4-6 балів Рівень досягнень 1-3 бали 2019-2020
Якість знань у % (7-12 балів) Успішність у % ( без 1-3 балів)
3-А 24 2 12 9 1 58% 96 %
3-Б 18 4 3 11 - 38 % 100 %
4-А 22 1 7 14 - 37 % 100 %
4-Б 24 1 14 9 - 63 % 97 %
5 29 1 9 13 6 34 % 93 %
6 32 - 10 18 4 31% 88%
7-А 25 - 9 16 - 36 % 100%
7-Б 22 - 4 11 7 15 % 68 %
8 20 - 2 10 5 10% 25 %
9 21 - 7 10 4 33 % 81%
Всього 237 9(4%) 77 (32%) 124 (52%) 29 (11%) 38% 89%

Участь в олімпіадах з базових дисциплін

Учасниками шкільних олімпіад були учні 5-9 класів.

Більшість учнів одночасно брали участь в олімпіадах з 2-4 предметів

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стала:

З географії – Березинська Марина

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Березинська Марина, учасниця.

Відмінники навчання

№ п/п ПІБ учня Клас
1. Бурлака Віталій Олексійович 3-А
2. Ільницька Ольга Вячеславівна 3-А
3. Савченко Марія Дмитрівна 3-А
4. Філіппов Богдан Дмитрович 3-А
5. Немченко Софія Артемівна 3-А
6. Варава Артем Олексійович 3-А
7. Калайджи Софія Віталіївна 3-Б
8. Крець Данило Олександрович 3-Б
9. Українська Анастасія Олегівна 3-Б
10. Частило Єгор Євгенійович 3-Б
11. Жмур Єлизавета Геннадіївна 4-Б
12. Смульська Анна Андріївна 4-Б
13. Кулеба Вікторія Віталіївна 4-А
14. Тимко Ростислав Олександрович 5
15. Алещенко Альбіна Віталіївна 7-А
16. Куций Артем Павлович 7-А
17. Маляренко Карина Олександрівна 7-А

У цьому навчальному році учні 4-х класів звільнені від державної підсумкової атестації у зв’язку з карантином( Наказ МОН України від 30.03.2020 № № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році».

23.11.2019 року у місті Києві відбулася ІІІ Національна премія «Діти – гордість України». «ДІТИ – ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ» - це унікальний проект для талановитих, обдарованих та творчих дітей. У цьому році у проекті взяли участь понад 100 талановитих дітей із різних куточків України. Усі діти без винятку талановиті, але кожен по своєму. Хтось займається танцями, співами, хтось малює, пише вірші, а хтось приймає участь у конкурсах краси – прекрасного. Учениця 3-А класу Антонівської загальноосвітньої школи №21 І-ІІІ ступеня Херсонської міської ради, Немченко Софія, отримала високу відзнаку «Діти – гордість України». Адже Софія активно приймає участь у різних проектах як соціальних так і благодійних, майстер-класах, конкурсах з бально-спортивних танців, конкурсах краси, конкурсах з малювання, де займає неодноразово призові місця.

8. Співпраця з ГО

Заклад співпрацює з ГО «Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона».

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради 12 травня 2017 року уклала меморандум про співпрацю між Державним вищим навчальним закладом «Херсонським Державним Аграрним Університетом».

У 2019-2020н.р. викладачі Херсонського державного аграрного університету проводили лекції-уроки для учнів 9-го класу. Вони в цікавій формі розповідали дітям про сучасні інноваційні промислові технології вирощування грибів, учні змогли ознайомитись з перспективним напрямком вирішення харчових проблем, яким є грибівництво. Зустріч представників вищого навчального закладу та учнів середньої школи відбулась в рамках Меморандуму про співпрацю між ХДАУ та Антонівською ЗОШ №21.

9. Фінансовий звіт

Завершено капітальний ремонт спортивої зали з улаштуванням критого переходу Бюджетні кошти ( 500000 грн- 2018 р. , 151789 – 2019 р.)
Встановлено пожежну сигналізацію в старому корпусі закладу (реконструкція будівлі з улаштуванням критого переходу до спортивної зали ) Бюджетні кошти ( 360000 грн – 2019 р.)
2 ноутбуки 23835,60 грн ( бюджетні кошти)
Ламінатор, парти учнівські для молодшої школи - 48 шт, мікроскопи – 3 шт., 57544 грн ( бюджетні кошти)
Наочно-дидактичні набори для молодших класів 11346, 83 грн ( бюджетні кошти )
Благодійна допомога
Колонка акустична (вересень 2020 року)
Подарунок від мецената ( Рожков Ю.Г.)
За жовтень місяць 2019 року благодійної допомоги не надходило
За листопад місяць 2019 року:
Конверт – 1 шт
Плівка – 1 м
Змішувач для їдальні – 1 шт
Скоч паперовий – 1шт
Клей «Дракон»-3 шт
Засіб для миття скла – 3 шт
Рідке мило 5л – 2 шт
Миючий засіб 5л – 2 шт
Пакети для сміття – 2 уп.
Рукавички гумові – 4п.
Засіб для килимів – 1шт
Гель для миття сантехніки – 3 шт
Туалетний папір – 120 шт
Чистячий засіб «Gala» - 3 шт
Лампа Led – 2 шт
Кран – 1 шт
Та сплачено за наступні послуги: Інтернет, Пожежна охорона, заправка картриджу
Стільці барні б/у 31 шт(грудень 2019 року) Подарунок від мецената ( Рожков Ю.Г.)
За січень 2020 року благодійної допомоги не надходило
За лютий місяць 2020 року благодійної допомоги не надходило
За березень місяць 2020 року благодійної допомоги не надходило
Диван шкіряний б/у (квітень 2020 року)
Подарунок від мецената ( Рожков Ю.Г.)
Проектор б/у (квітень 2020 року) Подарунок від мецената ( Рожков Ю.Г.)
Екран для проектора (квітень 2020 року) Подарунок від мецената ( Рожков Ю.Г.)
За травень місяць 2020 року благодійної допомоги не надходило

Вдалося здійснити обладнання відповідно до вимог НУШ навчального кабінету для учнів 1 класу, забезпечивши освітній процес здобувачів освіти всіма необхідними засобами навчання, створено 7 необхідних зон.

10. Діяльність учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується статутом, положенням та має свою структуру (учнівська конференція, президент, парламент, центр «Зелена хвиля» (екологічний напрям), центр «Добрих та цікавих справ» (волонтерство), центр «Преси та інформації», центр «Дозвілля», центр «Молоде покоління» (допомога молодшим школярам.

Члени учнівського самоврядування «Дніпровські хвилі» беруть активну участь у підготовці та проведенні шкільних заходів, змагань, конкурсів, акцій милосердя, створюють ігрові програми для молодших школярів (веселі перерви), музичне оформлення до свят, ведучі концертних програм, інструктори під час проведення Дня здоров’я, спортивних змагань: міні вікторини «Безпечна дорога додому» для учнів 3-4 класів, конкурс стіннівок «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Веселі старти», шоу програма присвячена Дню працівника освіти - «Літній табір «День мистецтва»»;

Президент учнівського самоврядування, Цимахович Валерія, учениця 9 класу, брала участь у звіті президентів шкільного самоврядування: «Шляхи розвитку та вдосконалення учнівського самоврядування». Голова центру «Зелена хвиля» Шацький Дмитро, учень 9 класу є членом екологічної комісії та формування здорового способу життя у Міському учнівському парламенті, взяв участь в щорічному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета».

Члени учнівського самоврядування взяли участь у міських, обласних конкурсах: «Волонтер року», «Твори, вигадуй, пробуй.», конкурс на кращу статтю «Один тиждень учнівського самоврядування», твір на екологічну тематику у рамках міжнародного екологічного форуму «Чистий двір, чисте місто, чиста планета», конкурс буклетів «СНІДу – ні!», конкурс плакатів «Туберкульозу -ні!», конкурс відеороликів «Безпечний Інтернет – це наш вибір», у напівфіналі міської інтелектуальної гри «Ерудит- молодша ліга», міському етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста», міському конкурсі відео роликів «Безпечний інтернет», 51-й інтелектуальний заочний міжнародний захід «50 слів».

Колектив учнівського самоврядування «Дніпровські хвилі» нагороджений:

- Дипломом ІІІ ступеня управління освіти Херсонської міської ради за перемогу у міському конкурсі – огляді шкільних сайтів розділ «Учнівський парламент»;

- Грамотою обласного рівня нагороджений шкільний парламент ЗЗСО №21, педагог – організатор Сідько А.О. за активну участь у щорічній обласній благодійній акції «Сонечко в долонях»;

- Учнівський та педагогічний колектив отримали подяку від голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху в районі, реалізацію соціальних проектів органу місцевого самоврядування, ініціативу та наполегливість, творчий підхід у волонтерській роботі.

11. Обмін досвідом

У листопаді 2019 року в Антонівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради «Зеленій школі» відбулася урочиста зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне. Метою зустрічі стало бажання пані Пяйві дізнатися, як змінилося життя учнів, батьків і жителів селища після будівництва «Зеленої школи». З якими труднощами, проблемами приходиться стикатися сьогодні і що позитивного відбувається в житті школи та громади, і чим корисним може бути подальше співробітництво між двома державами. В обговоренні учасники круглого столу торкнулися питання системи освіти Фінляндії та впровадження деяких аспектів в освітню систему України, обговорювалися питання сортування та переробки сміття в Україні, безпосередньо в Херсонському регіоні.

У листопаді 2019 року навчальний заклад з неофіційним візитом відвідала делегація у складі Кінаха Анатолія Кириловича, Президента Українського Союзу промисловців і підприємців (УСПП), Прем’єр-Міністра України 2001-2002рр., Прохорова Сергія Мефодійовича, першого Віце-Президента УСПП, Чижикова Геннадія Дмитровича, Президента Торгово-промислової палати України, експерта з питань зовнішньоекономічної діяльності, Члена Ради директорів Генеральної Асамблеї Європалати, Петренка Вячеслава Володимировича, керівника Херсонського РВ УСПП.

Метою візиту стало ознайомлення з інноваціями «Зеленої школи» та широке впровадження енергозберігаючих технологій серед освітніх закладів, соціальних інфраструктур в державі. Торкнулися також теми утилізації побутових відходів та сортування сміття за новими технологіями серед освітніх закладів.

Відповідно до Плану роботи Ресурсного центру Нової української школи, вчителі 1-А, 1-Б класу ділилися досвідом впровадження нових методик та компетентностей з математики та читання зі своїми колегами зі шкіл № 12, 18, 37, 43.

У лютому 2020 році Антонівська "Зелена школа" 21 зустрічала делегацію м. Гродно (республіка Білорусь) на чолі з міським головою Мечиславом Гоєм. В ході зустрічі отримали запрошення від міського голови м. Гродно відвідати місто, їх міський фестиваль та пропозицію про співпрацю між освітніми галузями двох міст!

12. Реалізація Стратегії розвитку навчального закладу

Відповідно до перспективного Плану розвитку навчального закладу на 2019-2025 роки та Програми «6 років – 6 кроків» було реалізовано 1 крок стосовно впровадження та удосконалення дистанційної форми навчання(рішення педагогічної ради від 13.03.2020 протокол № 13), було створено сучасний навчально-методичний матеріал щодо удосконалення дистанційного навчання учнів у школі, створено належні умови для розвитку даного напрямку.Звітування директора школи за період роботи з 2013 року та за 2018-2019 н.р., перспективний план розвитку закладу

/Files/images/зві (2).JPG/Files/images/зві (4).JPG

Нормативна база

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність у роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

За 6 років моєї роботи на посаді директора школи оновлено педагогічний колектив на 75%

На сьогодні у школі працюють 35 вчителів та четверо сумісників.

Кадрами школа забезпечена на 99% (вакансія – вчитель інформатики).

Відсотковий склад педагогічних працівників за професійними категоріями:

5 вчителів мають професійне звання

«старший вчитель».

У школі працюють 10 вчителів «вищої

категорії»,

4 вчителі «першої категорії», 10 вчителів «другої категорії» 11 вчителів «спеціалістів».

Один вчитель - продовжує навчання в ХДУ, здобуває другу вищу освіту.

Цього року за підсумками атестації четверо вчителів підвищили свою професійну категорію (стали спеціалістами ІІ категорії).

СПІВПРАЦЯ З Херсонським державним аграрним університетом

Однією зі складових успіху навчального закладу з екологічного виховання є робота з Херсонським державним аграрним університетом, з яким підписано меморандум про співпрацю, наш навчальний заклад ставбазовим центром університету.

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

Під моїм керівництвом школа вперше взяла участь у

Всеукраїнському конкурсі–захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук (МАН) та отримала перемоги:

2015-2016н.р. – ІІІ місце - базовий предмет історія (11 клас)–І етап (міський);

2016-2017н.р. – ІІ місце – базовий предмет хімія (9 клас) – І етап

(міський);

2016-2017н.р. – ІІ місце – секція екології та аграрних наук. Базовий предмет хімія – ІІ етап (обласний);

2017-2018 – І місце – базовий предмет біологія (7 клас) – І етап (міський).

2018-2019н.р. - Шацький Дмитро (8 клас), Ящук Анна (11 клас),

які є членами Малої академії наук України учнівської молоді, брали участь у першому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт.

МЕДАЛІ ЗА УСПІШНЕ НАВЧАННЯ

Вперше в історії закладу учні нагороджені срібними медалями за успішне навчання:

v 2014-2015 н.р. – 2 учні (Пархомова Тетяна, Шепель Анна);

v 2015-2016 н.р. – 1 учень (Адамова Катерина).

УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ

З 2015 року у школі з’явилися перемоги у ІІ етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: 2015-2016н.р.

Зарубіжна література – ІІ місце (8 клас);

v Біологія – ІІІ місце (8 клас);

v Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка – ІІІ місце (5 клас);

2016-2017н.р.

v Хімія – ІІІ місце (9 клас);

v Географія – ІІІ місце (9 клас);

v Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка – ІІІ місце Беризинська Марина (6 клас), Калінчик Анастасія (7 клас)

2017-2018н.р.

v Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка – ІІІ місце Маляренко Карина (5-А клас);

2018-2019н.р.

Українська мова та література – ІІІ місце (Березинська Марина

8 клас).

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської тастудентської молоді імені Тараса Шевченка

У шкільному етапі конкурсі приймали участь 21 учень Переможцями визнано:

v Дяк Іванна 5 клас

v Маляренко Карина 6-А клас

v Ротарь Кирило 7 клас

v Березинська Марина 8 клас

v Калінчик Анастасія 9 клас

Відмінники навчання
№ п/п ПІБ учня Клас
1. Бурлака Віталій Олексійович 2-А
2. Ільницька Ольга Вячеславівна 2-А
3. Савченко Марія Дмитрівна 2-А
4. Філіппов Богдан Дмитрович 2-А
5. Немченко Софія Артемівна 2-А
6. Калайджи Софія Віталіївна 2-Б
7. Крець Данило Олександрович 2-Б
8. Остапчук Кіра Олександрівна 2-Б
9. Частило Єгор Євгенійович 2-Б
10. Жмур Єлизавета Геннадіївна 3-Б
11. Смульська Анна Андріївна 3-Б
12. Кулеба Вікторія Віталіївна 3-А
13. Тимко Ростислав Олександрович 4
14. Алещенко Альбіна Віталіївна 6-А
15. Бутвіловська Анастасія Миколаївна 6-А
16. Куций Артем Павлович 6-А
17. Маляренко Карина Олександрівна 6-А
18. Ротарь Кирило Михайлович 7

ПЕРЕМОЖЦІ міського етапу:

Березинська Марина (8 клас) – ІІІ місце

Калінчик Анастасія (9 клас) – ІІІ місце

ХVII Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика

У листопаді у школі проходив І етап ХІХ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, у якому брали участь

49 учнів 3-9, 11 кл.

Журі конкурсу визначило переможцями таких учнів:

v Жмур Єлизавета – 3-Б кл.

v Тимко Ростислав – 4 кл.

v Чапленко Олена – 5 кл.

v Куций Артем – 6-А кл.

v Сташенко Валерія - 7 кл.

v Березинська Марина – 8 кл.

v Клочко Луїза - 9 кл.

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

Брали участь 57 учнів 2- 8 класів, з них 37 учнів початкової школи

нагороджені дипломом переможця в початковій школі (2-4 класи), троє учнів отримали грамоти з хімії, четверо – з географії.

v Диплом абсолютного переможця отримав Куций Артем –

6-А клас

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня отримав

v Ротарь Кирило (7 клас)

Дипломами ІІ ступеня нагороджені

v Сироваткин Олександр (6 клас),

v Фоменко Валерія (7 клас)

Дипломом ІІІ ступеня -

v Маляренко Карина (6-А клас)

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

(зарубіжна література)

v Брали участь 20 учнів 5-8 класів

v Диплом І ступеня

v Всеукраїнського рівня отримали:

v Павленко Сергій Кондратьєва Дарія

v Сташенко Валерія, Бурлака Єлізавета, Хомлюченко Юлія(7 кл)

v Цимахович Валерія, Хільдебрант Діана,

v Совач Ольга, Березинська Марина, Величко Олександра,

v Шацький Дмитро (8 кл)

v Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримала Сєрова Дар’я (5 кл.)

v Диплом І ступеня регіонального рівня

v Смірнов Микола, Коток Діана (5 кл.)

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник"

(українська мова і література)

Брали участь 77 учнів 1- 9, 11 класів

v 42 учнів отримали диплом переможця в початковій школі

v Диплом ІІ ступеня

v Всеукраїнського рівня отримали:

v Куций Артем (6-А кл.)

v Диплом ІІІ ступеня

v Всеукраїнського рівня отримали Алещенко Альбіна (6-А), Хільдебрант Артур (5 кл.)

v Диплом І ступеня

v Регіонального рівня отримали Українська Вероніка (6-Б)

v Диплом ІІ ступеня

v Регіонального рівня отримали Чала Анастасія, Маляренко

Карина (6-А кл.), Гаврилюк Євген, (6-Б кл.)

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ

У ШКОЛІ НАВЧАЄТЬСЯ 317 учнів ( минулого року 306).

З них:

v У початковій школі – 160

v У середній школі –142

v У старшій школі - 15

Всього у школі 14 класів (минулого року 13 класів),

v у 1, 2, 3, 6 паралелях по 2 класи (А, Б)

У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

НАБРАНО ДВА ПЕРШІ КЛАСИ (48 УЧНІВ проти 40 минулого року), на 2019-2020 н.р.

планується набір 54 учнів до 2-х перших класів у 2019-2020 н.р.

Робота по створенню позитивного іміджу закладу

У 2013 році проведено мережу Інтернет, створено сайт школи

http://antonivska-zosh21.ks.sch.in.ua/, на якому щоденно

висвітлюється інформація про шкільне життя та досягнення учнів, колективу закладу, покрито зоною WI-FI усю територію школи.

Діяльність освітнього закладу систематично висвітлюється у ЗМІ. Учні стали активно брали участь у прямих ефірах «Ранок на Скіфії», розповідаючи про свої освітні творчі ініціативи та перемоги у

різноманітних конкурсах, участі у грантових проектах «Школа

енергії», «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів»

За шість років (2013-2019рр.) Антонівська школа №21 з’являлася на екранах міських та державних телеканалів та радіопередач понад 70 разів.

Участь у грантових проектах
"Зелена школа"

Одним із ключових напрямків роботи закладу стали участь та перемоги у грантових проектах міжнародного та всеукраїнського рівнів:

v 13 вересня 2016 року збудовано та відкрито двоповерховий модуль «Зелена школа», проектна потужність будівлі розрахована на 210 учнів. Вартість проекту - 2,5 млн євро. Проект реалізовано впродовж п’ятьох місяців (квітень – вересень 2016року) за кошти фінського уряду та за підтримки корпорації НЕФКО, за ініціативи управління освіти Херсонської міської ради та при співфінансуванні 3,5 млн грн з бюджету Херсонської міської ради.

"Школа енергії"

v У грудні 2016 року Антонівська ЗОШ №21 отримала перемогу у грантовому проекті «Школа енергії» та увійшла до 25 шкіл- переможців з України, які були відібрані для впровадження енергоефективних заходів серед учнівської молоді, громадськості. Цей проект був реалізований Асоціацією

«Енергоефективні міста України» за підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", що впроваджувався компанією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини.

"Школа енергії 2.0"

У 2017 ми здобули перемогу в проекті «Школа енергії 2.0», у рамках якого виграли грант вартістю 9 000 євро на заміну ламп розжарювання на лед-панелі. Це дало змогу заощадити бюджетні кошти.

Співпраця з Корпусом Миру США в Україні

У травні 2018 році Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради отримала перемогу в освітньому проекті, який реалізувався за підтримки

Корпусу Миру США в Україні. Підписано угоду на два роки. Зараз у закладі працює волонтер, яка разом з вчителями школи викладає англійську мову (18 годин навантаження) та є

організатором мовного клубу для різних вікових категорій громади селища та міста Херсона.

«Healthy schools: заради здорових і радісних школярів»

У жовтні 2018 року колектив Антонівської школи 21 став учасником Всеукраїнського проекту «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів», який впроваджується за підтримки Міністерств молоді та спорту України, освіти і науки, охорони здоров’я. У півфінал вийшло 300 шкіл України, серед яких і Антонівська ЗОШ №21. Проект має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичної активності та свідомого ставлення школярів до власного здоров’я. Учні та вчителі піклуються про своє здоров’я, вживають здорову їжу, у школі запроваджено здорові ланчі, школярі вирощують зелені городи у класах: кріп, петрушку, цибулю та використовують їх у своєму раціоні. Діти реалізують безліч креативних ідей для залучення друзів, батьків до здорового способу життя.

Зараз заклад бере участь у грантовому мікропроекті від Посольства Федеративної Республіки Німеччини на встановлення проточних фільтрів для очистки води від хлоридів та сульфатів для дітей школи. Очікуємо на результат.

2013-2019р.р.

За цей період повністю здійснено капітальний ремонт класних кімнат та коридорів школи за фінансової підтримки голови Піклувальної Ради школи Юрія Рожкова та посильної фінансової допомоги, безпосередньо особистої клопіткої праці батьків учнів, самих учнів, колективу школи. У закладі працює два комп’ютерних класи, бібліотека, читальна та актова зала. Є роздягальні та душові для дітей. Кожен кабінет забезпечений мультимедіа. З’явився медичний кабінет. Школа відповідає усім освітнім потребам сьогодення.

/Files/images/каб.jpg /Files/images/каб3.jpg

/Files/images/каб4.jpg/Files/images/каб7.jpg

/Files/images/каб5.jpg/Files/images/каб2.jpg

За підтримки управління освіти Херсонської міської ради, за рахунок бюджетних кошт:

v здійснено заміну покриття даху закладу;

v здійснено капітальний ремонт їдальні, як результат, школа посіла І місце у конкурсі на кращу організацію харчування

серед загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2016 році;

v здійснено капітальний ремонт спортивної зали;

v реалізовано проект реконструкції переходу з основної школи до спортивної зали, з метою надання безпечних умов для

учнів;

v замінено 7 вікон у класних кімнатах;

v збудовано 2 пандуси;

v замінено покриття підлоги (лінолеум) в коридорах школи.

v За підтримки голови Херсонської Торгово-промислової палати Остроумової В.В. облаштовано меблями вчительську кімнату, кабінет заступника директора, педагога-організатора, обладнано кабінет інформатики учнівськими столами, стільцями, придбано люстру для холу школи та стелю

«Армстронг» в коридори закладу, надано фінансову підтримку трьом випускникам з малозабезпечених родин.

1 вересня 2018 року в школі збудовано та відкрито «Зелений клас» за фінансової підтримки голови Піклувальної Ради Юрія Рожкова, допомоги ТОВ «Данон Дніпро», учнівської та батьківської співпраці. Реалізація цього проекту дала можливість проводити уроки природознавства, біології, географії, малювання, музичного мистецтва, годин спілкування, гурткову роботу в теплу пору року на свіжому повітрі, що позитивно вплинуло на психологічний та фізіологічний розвиток дітей.

/Files/images/каб8.jpg/Files/images/каб9.jpg

Грамоти та нагороди

v грамота Херсонського міського голови (2014р.);

v почесна грамота голови Херсонської обласної ради (2016р.);

v почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації (2016р.);

v почесна відзнака громадсько-рейтингової премії «Жінка року» (2017р.);

v звання «Заслужений працівник освіти України»(2017р.).

Предметний марафон

З метою вивчення нових форм і методів роботи з дітьми,

підвищення професійного рівня та інтелектуального розвитку учнів, залучення учнів до позакласної роботи, протягом

навчального року були проведенні тижні предметів з фізики та астрономії, математики та інформатики, природознавства та

біології, географії, англійської мови, тиждень початкових класів до Всесвітнього дня дитини.

Тиждень зарубіжної літератури

Тематика тижня була присвячена Всесвітньому Дню поезії, що відзначається 21 березня. Протягом тижня були оформлені

стенди, на яких можна було ознайомитися з висловами відомих

письменників про літературу та Україну, малюнками учнів до

вивчених творів зарубіжної літератури, виготовленими стіннівками

«Поети і поезія», кращими зразками віршів поетів різних країн, ребусами та головоломками, а також учнівськими «перлами» з письмових творів.

18 березня було проведено відкритий урок у 6-А класі з теми: «Мацуо Басьо. Одухотворення природи – характерна ознака японських хайку».

19 березня учні 5 класу відвідали селищну бібліотеку, де ознайомилися з виставкою нових книжок курсу зарубіжної літератури, активно відповідали на питання літературної вікторини за казками Г.Х.Андерсена

20 березня було проведено відкритий урок у 5 класі з теми:

«Марина Цвєтаєва «Книги у червоній палітурці». Чарівний світ літератури і мистецтва у поезії».

22 березня пройшов «Літературний квест» для учнів 5 – 9 класів з метою актуалізації знань учнів, розвитку навичок працювати у команді, розвитку логічного мислення, пам’яті, творчих здібностей, почуття відповідальності та виховання любові до літератури

Тиждень природознавства і біології

Тиждень з природознавства і біології проходив під девізом «День домашніх тварин»

v Між учнями 6-их класів відбувся турнір знавців птахів «Ключі від форту Орнітологія». Учасники турніру, відповідаючи на запитання ведучих та, проходячи різноманітні випробування, намагалися заробити ключі від скарбнички, де знаходився головний приз турніру. Випробуванням підлягали і болільники, які відгадували загадки, брали участь у вікторинах, пригадували прислів’я, прикмети. Учні продемонстрували неабиякі знання про птахів.

Тиждень інформатики та математики

Під час проведення тижня математики та інформатики (вчителі Лузгіна О.Є., Борзова Т.Г.), який розпочався святковою лінійкою

«У світі точних наук», кожен учень мав можливість краще і глибше пізнати математику, знайти для себе щось нове і

несподіване.

v Учні 5-9 класів, які цікавляться математикою, полюбляють головоломки, ребуси, таємниці із задоволенням приймали участь у математичному квесті «У пошуках скарбів». Гра полягала в розгадуванні різноманітних загадок, пошуку

відповідей на запитання, виконанні завдань. Для кожної

команді були підготовлені маршрутні листи, завдання на

кожному пункті (приклади, шифрувальна таблиця, танграм, гра

«Рибалка»).

v Командою переможницею, що першою виконала всі завдання і досягла фінішу була команда 6-А класу, на другому місці були учні 8 класу, на третьому – 7 класу.

v На перервах проводився «Конкурс друкарів». Учні 7-их та 8-их класів у даному конкурсі змогли реалізувати свій творчий

потенціал та знання, які здобули при вивченні інформатики.

v Учасникам необхідно було запустити програму клавіатурний тренажер, попрацювати у ній 2 хвилини та записати у протокол конкурсу результат своєї швидкості. Найбільшою виявилася швидкість учня 7 класу Павленка Сергія, який

набрав 190 слів та 419 знаків за хвилину.

v До Дня Святого Валентина проходив «Конкурс валентинок», виготовлених за допомогою комп’ютера. Оцінювання

відбувалося за критеріями: складність малюнка, естетичний

вигляд, використання різних ефектів, розкриття теми. Переможцем виявилася Бурлака Єлізавета (7 клас).

Тиждень англійської мови
/Files/images/анг (2).JPG/Files/images/анг (46).JPG
/Files/images/анг (69).JPG/Files/images/анг (79).JPG
/Files/images/Бернс (7).JPG/Files/images/джинс (25).JPG
Тиждень географії

Кожен день тижня був насичений різноманітними формами роботи:

У конкурсі ребусів переможцями стали Койда О., 8 клас, Шацький Д., 8 клас, Орлов В., 8 клас.

ІІ місце – Совач О., 8 клас

ІІІ місце – Бабуцак А. – 6-А клас.

Кращими стіннівками на гографічну тематику

«Географія forever» визнано роботи:

Аджиумєрової Л., Жовтоштан В., Каранфіл К.,

9 клас.

Чала А., Алещенко А., 6-А клас Совач О., 8 клас.

Учні 8 класу провели пізнавальний захід у початковій школі

«Вікно – вікно в глибину надр Землі» із запуском штучного вулкану. Малеча була вражена.

/Files/images/каб10.jpg /Files/images/каб11.jpg

v У цікавій пізнавальній грі-квесті «Шукачі пригод» брали участь учні 6-11 класів. По закінченню гри учні мали скласти

секретний шифр речення, яке привело їхню команду до перемоги.

v І місце – 8 клас

v ІІ місце - 6-А клас

v ІІІ місце – 7 клас

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Міський етап Всеукраїнського заочного конкурсу

«Космічні фантазії»(розділ образотворче мистецтво):

/Files/images/каб12.jpg

v Каранфіл Каріна,

учениця 9 класу, ІІ місце;

/Files/images/каб13.jpg

Панчишин Анна,

учениця 6-А класу, І місце.

ІІ місце у міському конкурсі «Юні екскурсоводи» посіли

Шацький Дмитро, Совач Ольга, Кравцов Данило, учні 8 класу

Міський етап Всеукраїнської виставки – конкурсу робіт

вихованців гуртків початкового технічного моделювання, розділ

«Вироби в техніці орігамі та паперопластики»:

v Зуєв Макар, учень 4 класу, ІІ місце;

v Дроздова Софія, учениця 4 класу, ІІ місце;

v Дубровна Анна, учениця 4 класу, ІІ місце.

Переможець творчого конкурсу

«Поліцейських» коміксів/малюнків/віршів" - Поліщук Михайло, учень 3-А класу
Міська конкурс - виставка «Зимова казка» лауреати конкурсу:

v Частило Єгор, учень 2-Б класу;

v Крець Данило, учень 2-Б класу;

v Дубровна Анна, учениця 4 класу;

v Шалаєва Вікторія, учениця 1-А класу;

Очеретяна Олександра, учениця 1-А класу

Міський конкурс образотворчого мистецтва

«Барви рідного міста»:

Шацький Дмитро,

учень 8 класу, ІІІ місце;

Бутвіловська Анастасія,

учениця 6-А класу, І місце.

міський конкурс "Вся гордість учителя - в учнях"

Бутвіловська Анастасія, 6-А клас - ІІ місце

обласний конкурс "Поетичний вернісаж"

Бутвіловська Анастасія, учениця 6-А класу - середня вікова категорія - номінація "Гумористичні мотиви" - І, ІІІ місця

Міська виставка – конкурс новорічних та різдвяних композицій

«Дотик янгола»:

v Очеретяна Олександра, учениця 1-А класу,(диплом ІІІ ступеня);

v Коліна Крістіна, учениця 1-А класу, (диплом І ступеня);

v Огаркова Софія, учениця 3-А класу, (диплом ІІІ ступеня);

v Фінченко Анастасія, учениця 3-Б класу, (диплом ІІІ ступеня).

Міський етап обласного конкурсу декламаторів

«Мова моя калинова»:

v Гнепа Анастасія, учениця 9 класу, І місце;

v Гнепа Надія, учениця 1-Б класу, І місце;

v Сташенко Валерія, учениця 7 класу, І місце;

v Дяк Іванна, учениця 5 класу, І місце;

v Бутвіловська Анастасія, учениця 6-А класу, І місце (номінація

авторська поезія).

Міська виставка – конкурс новорічних та різдвяних композицій

«Альтернативна ялинка»

v Євсюков Артем, учень 1-А класу, (диплом ІІ ступеня);

v Гужвій Юрій, учень 7 класу, ( диплом І ступеня).

Міський фестиваль дитячої художньої самодіяльної творчості

«Іскри натхнення»:

v Творчий колектив «Грація» - дипломант конкурсу.

Діяльність учнівського самоврядування «Дніпровські хвилі»

v Сирих Катерина, учениця 9 класу, ІІ місце

та Калінчик Анастасія, учениця 9 класу (І місце) у міському конкурсі

«Один тиждень з життя шкільного парламенту»

v Відкритий конкурс органів учнівського самоврядування

«Лідер року -2019» номінація «Кращий президент шкільного парламенту» - Сирих Катерина, учениця 9 класу

v Калінчик Анастасія, учениця 9 класу,

«Кращий голова Центру екології»

v Клочко Луїза, учениця 9 класу,

«Кращий член ради шкільного парламенту»

v Шацький Дмитро, учень 8 класу,

«Кращий член ради шкільного парламенту».

v Калінчик Анастасія, учениця 9 класу, член комісії з питань екології та формування здорового способу життя Міського

учнівського парламенту, нагороджена почесною грамотою

управління освіти Херсонської міської ради

v Міський конкурс на кращий агітаційний плакат

«Сміття - цінний ресурс»

Каранфіл Каріна, учениця 9 класу, ІІ місце.

v Ящук Анна, учениця 11 класу, учасниця Малої академії наук,

нагороджена грамотою за дослідницьку роботу

«Павловнія повстиста – перспективне дерево в озелененні Херсонщини»

v Міський конкурс для молодших школярів «Лікар Нехворайко

– 2019 року», команда 1-А класу посіла І місце.

v Міський конкурс для молодших школярів «Пожежний експрес», команда 1-Б класу, нагороджена почесною грамотою.

Куций Артем, 6-А клас, нагороджений обласною стипендією «Учень року»

Бистрякова Катерина Володимирівна, вчитель початкової школи, переможець обласної стипендії «Флагман шкіл Херсонщини»

Програма розвитку школи на 2019-2024рр. «Шість років – 6 кроків»

1. Відкриття центру підготовки до школи «Art-music студія»

Мета: Навчити дитину мислити, здобувати, систематизувати та використовувати знання із задоволенням, тобто вивчення основних предметів буде відбуватись низкою сучасних Art-music прийомів та методик.

2. Проект «Територія здоров’я»

Мета: Продовжити впровадження системних наробок з проекту «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів» (здорові ланчі, брейки, рухливі перерви, фізкультхвилинки).

Пропагування здорового способу життя та контролю за правильним харчуванням, проведення уроків в Зеленому класі, відкриття табору відпочинку впродовж усього літнього періоду на базі «Зеленої школи».

3. Проект «Телефон Довіри»

(на базі соціально-психологічного центру «Довіра»)

Мета: Створення сприятливого внутрішнього психологічного клімату кожної особистості, подолання негативних явищ у сім’ї, соціальному оточенні, в освітньому процесі, запобігання правопорушенням, насиллю серед неповнолітніх, розв’язання конфліктів, орієнтація на здоровий спосіб життя, психологічну просвіту батьків.

4. Проект «Book room вдом@»

Мета: Пошук шляхів розвитку інтересу до книги і прагнення до читання в учнів, проведення комплексу заходів щодо підвищення самооцінки читаючої людини, престижу книги.

5. Проект «Екологічна школа «Think green»

Мета: Розповсюдження системи екологічної освіти, формування екологічної культури учнів і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності та заощадливе використання енергоресурсів, продовження роботи команди енергоменеджерів.

6. Проект «Біоленд»

Мета: Благоустрій та озеленення території закладу для забезпечення санітарно-екологічних вимог і створення комфортної ландшафтної зони для здорового відпочинку «Виноградна алея».Кiлькiсть переглядiв: 1562

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.