Результативність роботи з обдарованими учнями

Соціально-психологічною службою з 05.02 по 18.02.2019 було проведено по здійсненню моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів потреб у фізичній активності й розвитку через психологічні тести. Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних про інтелектуально-обдарованих дітей; творчо-обдарованих дітей ; спортивно обдарованих; технічно обдарованих. Класні керівники отримали рекомендації по роботі з обдарованими дітьми.

ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ, КОТРІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ ДІТЬМИ

Поради педагогам, котрі працюють із важковиховуваними дітьми
Як показати дітям, що їх цінують? • Під час зустрічі з дітьми вітайтеся. • Цікавтеся думкою дітей. • Допомагайте їм почуватися прийнятими. • Запитуйте їх про них самих. • Вислуховуйте дітей. • Займайтеся дитячими проблемами, конфліктами до того, як вони стали суттєвими. • Дозволяйте дітям помилятися. • Допомагайте їм учитися на ваших помилках. • Створюйте безпечні та відкриті взаємовідносини. • Розмовляйте з ними відверто. • Станьте їхнім однодумцем. • Дайте зрозуміти, що діти завжди можуть на вас розраховувати. • Під час розмови дивіться їм у вічі. • Скажіть, що готові вислухати їх у будь-який час. • Підтримуйте їхні пропозиції. • Завжди давайте їм ще один шанс. • Радьтеся з ними. • Дякуйте їм. • Будьте чесними. • Дайте зрозуміти дітям, що ви - друг. • Запитайте, про що вони мріють, заохочуйте їх, переконуючи в тому, що мрії можуть стати реальністю. • Називайте їх лише на ім'я. • Дайте дитині відчути відповідальність. • Часто і невимушено говоріть компліменти. • Будьте доброзичливим учителем для дитини.
Поради щодо покращення психологічного клімату в класі
1. Організація загальних колективних справ, спільних переживань: • колективні привітання з днем народження учнів; • виявлення щирого співчуття від імені класу в дні сумних подій, хвороби, невдач; • спільні поїздки-екскурсії пам'ятними міс­цями, походи, прогулянки; • спільне відвідування концертів, вистав; • спільне проведення святкових днів. 2. Уміння вчителя формувати гуманні вза­ємини з учнями: • сигнал вашої доброзичливості - добра усмішка, привітність.Ви не маєте наголошу­вати на відмінностях у соціальному статусі, віці, відмінностях між собою й учнем. Вислов­люйте власне розуміння доброзичливо, у формі поради. Умійте уважно і зацікавлено слухати учнів; • враховуйте індивідуальні особливості шко­ляра (запальність, мовчазність, вразливість, зам­кнутість), його стан, ставлення до вас; • умійте вислухати людину, особливо у хви­лини напруженої ситуації, що виникла внаслідок певних неприємностей, непорозумінь; • зберігайте «секрети», довірча бесіда потребує обережності, делікатності; • шанобливо ставтеся до думки інших людей (ви можете помилитися).Намагайтеся перекону­вати, не поспішайте використовувати адміністра­тивні права; •прагніть сказати про учня добре слово, якщо він цього заслуговує. Схвалення діє сильніше, ніж осуд.Ураховуйте, що часті схвалювання тих самих учнів, протиставлення їхніх успіхів вадам інших сприяють поганому ставленню до цих дітей усього класу.
Як підтримати дисципліну в класі? (Поради вчителю) Альберт Ейнштейн був мрійником. Вчителі бідкалися, що з цього хлопця нічого не вийде, бо своїми діями він порушує дисципліну в класі, і йому ліпше покинути школу. Проте Ейнштейн став одним із видатних науковців у світу.
1. Установіть межі дозволеного, еталони по­ведінки учнів для стандартних ситуацій (як вхо­дити у клас, як сидіти, відповідати на запитання, прибирати книжки тощо). Зробити це треба, перш ніж ви почнете стежити за дотриманням порядку. 2.Поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом,при цьому всіляко стимулюйте їхню активність. 3.Стежте за своєю мовою, розмовляйте завжди повільно, спокійним голосом. 4.Не відволікайтеся на незначні порушення, моралізування. Урок - це не арена для з'ясу­вання стосунків. 5.Дотримуйтеся доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного учня. Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, ство­рюйте життєрадісний, оптимістичний настрій у класі. 6.Стежте за правильністю постави, проводьте фізкультхвилинки. 7.Давайте учням частіше працювати у групах - це може бути стимулом до зайнятості кожного, запорукою хорошого настрою і добро­зичливої поведінки. 8.Створюйте такі умови, щоб важкі, слабкі діти могли почуватися лідерами. 9.Не принижуйте учнів, не вдавайтеся до образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпуль­сивність не сприяють зміцненнюдисципліни й авторитету вчителя. 10.Будьте привітними, але враховуйте, що фа­мільярність може призвести до неповаги. 11.Не виявляйте антипатії до важких учнів, сподіваючись від них поганої поведінки. Діти від­чувають скептичне ставлення до них і часто по­водяться відповідно до ваших очікувань. 12.Не допускайте появи «улюбленців», це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі. 13.Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові. 14.Не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і з себе, адже ви не вважаєте себе досконалим. Проте не можна висміювати учнів. 15.Не забудьте привітати дитину з днем на­родження. 16.Підтримуйте контакт із учнями поза уро­ками, на заняттях гуртка, позакласних заходах, спільних походах. 17.Зміцнюйте зв'язки з батьками, намагай­теся отримати від них підтримку. 18.Робіть виклад матеріалу яскравим, захоп­люйте учнів задопомогою різноманітних методів, наочності та змістовності. На вибір учнем прийнятної або непри­йнятної поведінки впливають такі умови: якість стосунків між ним і вчителем; атмосфера у класі, спрямована на успіх або, навпаки, де­структивна, відповідна цьому структура клас­ного колективу.

Діти з девіантною поведінкою


Сутність девіантної поведінки полягає в тому, що людина не дотримується вимог соціальної норми, вибирає відмінний від вимог норми варіант поведінки в тій чи тій ситуації, що призводить до порушення взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства, особистості та групи.
Основою відхилень в поведінці дитини переважно стають:
• конфлікт інтересів та цінностей;
• розбіжність потреб;
• деформація засобів їх задоволення;
• помилки виховання;
• життєві невдачі та прорахунки.
істотним показником девіантної поведінки є відхилення з різною інтенсивністю і внаслідок різноманітних причин від нормальної поведінки. Нормальною поведінкою вважають таку поведінку що адекватно відповідає потребам і можливостям розвитку та соціалізації індивіда в межах його взаємодії з мікросоціумом.

Профілактика девіантної поведінки та
запобігання розширенню групи ризику


Із дітьми групи ризику працювати нелегко, проте необхідно задля попередження соціальних втрат і, насамперед, розвитку повноцінної особистості кожної дитини. Тому практичний психолог має бути обізнаним зі змістом профілактичної роботи з дітьми групи ризику в цілому для того, щоб чітко розуміти свої завдання та зв'язки зі суміжними фахівцями в цій комплексній роботі
Зміст профілактичної роботи щодо запобігання розширенню групи ризику серед дітей:
• правова освіта, розповсюдження інформації щодо правових можливостей подолання проблем (лекції, відеолекторії, освітні програми, матеріали в засобах масової інформації, соціальна реклама); надання консультативної допомоги батькам та педагогам у розв'язанні проблем (консультації юриста, практичного психолога, лікаря чи педагога онлайн або у формі друкованого чи телефонного консультування);
•надання кризової соціально-психологічної допомоги (кризові стаціонари, служби «Телефон довіри» тощо);
•соціально-педагогічна допомога сім'ям з обмеженими педагогічними ресурсами, сім'ям з дітьми групи ризику (сімейне консультування і психотерапія, соціальний захист і представництво інтересів сімей);
•соціальний захист і реабілітація дітей з девіантних сімей (консультування, кризове втручання, позбавлення або обмеження батьківських прав, фостеринг);
•сприяння зайнятості населення, особливо представників соціально-вразливих груп та груп ризику (центри зайнятості й працевлаштування, громадські роботи);
•створення умов для змістовного проведення дозвілля (творчі гуртки та студії, спортивні секції, конкурси,вуличні ігрові майданчики). Особливістю дітей групи ризику є те, що вони перебувають під впливом об'єктивних негативних чинників, що можуть спрацювати або ні.
Унаслідок цього діти цієї категорії потребують особливої уваги фахівців різних профілів, а в умовах навчального закладу — всіх педагогічних працівників.

Заходи щодо попередження суїцидальної поведінки

З метою виявлення факторів емоційного неблагополуччя та схильності учнів до суїцидальної поведінки, з 11.12 по 20.12.2019 р. соціально-психологічною службою школи було проведено анкетування учнів 7-11 класів. За результатами анкетування відбулось консультування класних керівників щодо рівня схильності до суїцидальної поведінки кожної дитини. Практичним психологом Григор’євою Ю.О. було проведено тренінг «Цінність життя людини» з метою розкрити значення і цінність життя людини; формувати уміння бачити в життєвих негараздах лише тимчасові труднощі і бажання долати їх; сприяти формуванню в учнів особистої системи цінностей; виховувати вміння адекватно реагувати на життєві випробування.

Пам’ятка для батьків щодо профілактики шкідливих звичок

- Дотримуватися чiткого режиму дня, визначити обов’язки кожного члена сiм’ї, спiльно з дiтьми планувати життя родини.

- Постiйно цiкавитись успiхами та проблемами, труднощами та iнтересами дитини.

- Знати коло товаришів своєї дитини, зони її неформального спiлкування.

- Без повчань, залякування, докучливостi обговорювати проблеми життя курців, алкоголіків та наркоманів.

- Обмежувати доступ молодi до iнформацiї, що популяризує шкiдливi звички (окремi кiнофiльми, вiдеофiльми, публiкацiї).

- Навчити дітей протистояти агiтацiї прихильникiв нездорового способу життя, виробляти вмiння вiдстоювати свою позицiю.

- Пiдтримувати постiйний зв’язок з ліцеєм і допомагати їм у пропагандi здорового способу життя.

- Бути готовим до консультацiї з педагогами, психологами, соціальним педагогом, медиками, до вiдвертої розмови з дитиною, до прийняття певних рiшень, своєчасно реагувати на інформацію про відхилення в поведінці дитини.

Як допомогти покинути курити?

- Батьки повинні першими звільнитися від куріння.

- Батьки мають допомогти дитині позбутися звички курити. Ігри, відпочинок на свіжому повітрі, прогулянки, бесіди — усе це сприяє відмові від куріння.

- Не повчати, а підтримувати своїх дітей, стверджувати, що все вийде, якщо мати велике бажання.

- Не боятися компанії своєї дитини, а допомагати їй боротися зі спокусою куріння.

Ми - за здоровий спосіб життя

У рамках проведення місячника здорового способу життя було проведено ряд заходів, а саме шкільним психологом Григор'євою Ю. О. з 17. 01. по 22. 01. 2019 р. було проведено мониторингове анкетування учнів з метою перевірки визначення орієнтації учнів про здоровий спосіб життя. Соціально- психологічною службою продовжується просвітницька робота в школі з метою вироблення в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок, формування в них свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Рекомендації учням, як готувати домашні завдання

- Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.

- Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй визначити, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного завдання.

- Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.

- Між уроками роби перерви.

- Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, розбий його на окремі частини й опрацюй кожну частину окремо. Використовуй метод ключових слів. (Ключові слова - найважливіші в кожному абзаці).

- Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.

- Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясуй значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в довідниках.

- Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо.

- Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, рівномірно розподіляючи навантаження.

- Готуючись до усних уроків, використовуй карти, схеми. Вони допоможуть тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал.

- Складай план усної відповіді.

- Перевіряй себе.

"Шкільний булінг та насилля в школі"

20.12.2018 р. були проведенні загальношкільні батьківські збори, однією із тем було "Шкільний булінг та насилля в школі" де практичний психолог школи Григор'єва Ю.О. ознайомила присутніх батьків про поняття "булінг", детально розповіла про причини, основні механізми розвитку, особливості та види булінга в школі та наслідки такого явища. Батькам були запропоновані рекомендації, як вберегти дитину від знущань у школі, які виховні методи та прийоми слід застосовувати, щоб уникнути проявів агресивної поведінки у дитини відповідно до її вікових та психологічних особливостей. Та куди звертатися в разі, якщо їхня дитина стала жертвою булінгу.

«Стоп насильство!»

Реальністю сьогодні стало пропагування культу сили та жорстокості в ЗМІ, зниження виховного потенціалу сім’ї, порушення взаємодії між школою та сім’єю, поширення зразків асоціальної поведінки. Серед учнів значного поширення набули різноманітні конфлікти. Однією з форм конфліктної взаємодії є булінг. Це явище характеризується гостротою і тривалістю негативних наслідків для всіх його учасників. Так, булінг в шкільному середовищі негативно впливає на розвиток особистості учня. Поширення даного явища учнів викликає потребу у пошуку ефективних форм та методів соціально-педагогічної профілактики.

Важливим у цьому напрямі є моніторинг і профілактика булінгу у освітньому закладі. З 20. 11 по 27. 11. 2018 р. було проведено шкільним психологом Григор’євою Ю.О. анкетування з виявлення ознак насильства і жорстокої поведінки серед учнів 6-11 класів.

Профілактики насильства, зокрема, булінгу – завдання, яке стоїть перед керівниками, вчителями та психологом школи. Ми повинні донести до дитини розуміння того, що насилля є порушенням прав людини, а відтак – попередити його через організацію якісного навчання та змістового дозвілля.

/Files/images/нас.jpg/Files/images/нас1.jpg/Files/images/нас2.jpg/Files/images/нас3.jpg


«Толерантність: взаємодія з іншими»

Взаєморозуміння та толерантність, кожен по-своєму розуміє значення цих слів. Для когось це любов до інших, для когось терпіння, а для деяких ці риси взагалі не відіграють особливої ролі в житті. 16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. Толерантність – терпіння, прийняття іншої людини такою, якою вона є, зі всіма її достоїнствами і недоліками. Розвитку толерантності сприяє справжній інтерес до людини, збагнення його емоційного стану, життєвій досвід. Тому з 15-16 листопада шкільний психолог Григор’єва Ю. О. провела тренінг «Толерантність: взаємодія з іншими» для учнів 7- 11 класів.

Тренінг проходив у формі гри, щоб учні краще зрозуміли поняття «толерантність». Всі активно висловлювали свої думки, приймали участь у іграх та із задоволенням взялися визначати, що таке «толерантність». Після тренінгу учні ще довго обговорювали свої враження.

/Files/images/толе1.jpg/Files/images/толе.jpg/Files/images/толе2.jpg/Files/images/толе3.jpg


01. 11. 2018 р. відбувся психолого-педагогічний консиліум щодо адаптації та створення умов для розвитку особистості 5-х класів. Шкільний психолог Григор’єва Ю. О. ознайомила присутніх з характеристикою молодшого підліткового віку та з результатами дослідження перебігу адаптаційного процесу в 5 класах та закликала враховувати індивідуальні та психологічні особливості 10-11 річних школярів. Розповіла про ознаки успішної адаптації та про найоптимальніші варіанти реагування на прояви дезадаптації. Відгуки вчителів, які працюють з даною категорією дітей, дозволяють стверджувати, що учні володіють необхідною сумою знань, умінь і навичок для успішної адаптації в середній ланці школи. Більшість з них працездатні, активні на уроках та емоційно чуйні.

Підсумувавши всі виступи можна зазначити, що успішній адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі сприятиме цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість.

/Files/images/психолого к.jpg/Files/images/психолого ко.jpg /Files/images/психолого кон.jpg


«Адаптація п’ятикласників»

В рамках виконання за планом роботи шкільної соціально-психологічної служби з 23.10 по 26.10.2018 р. в 5 класі було проведено вивчення адаптації учнів в школі середньої ланки. З результатами діагностики батьки можуть ознайомитись на батьківських зборах, а вчителі на психолого-педагогічному консиліумі.

/Files/images/адаптація.jpg/Files/images/адаптація 2.jpg/Files/images/адапртація1.jpg


Життя – не гра

08. 10. 2018 практичним психологом школи Григор’євою Ю. О. була проведена «година психолога» з учнями 11 класу на тему «Як розпорядитися своїм життям?», основною метою було навчити учасників визначати власні духовні цінності та вплив цих цінностей на життя. Учні виконували різні вправи, де вони дійшли до висновку, що правила гри можна змінювати, але життя – це не гра. Не можна повторити вже зроблений вибір чи скасувати прийняте рішення.

/Files/images/псих_11.jpg


Психологічна служба школи з 17 по 19 вересня 2018 року провеладіагностичне дослідження готовності учнів 1-х класів до навчання у школі. Була використана методика «Скринінг» автор
О. Єкжанова. Всі учні справились із поставленимизавданнями. Класні керівники отримали результати дослідженнята рекомендації.

/Files/images/псих_1.jpg /Files/images/псих_2.jpg


Психологічний тренінг « Я скоро стану п'ятикласником»

27.04.2018г. в четвертому класі початкової школи пройшов психологічний тренінг «Я скоро стану п'ятикласником». Учні зробили ігрову подорож в «Державу 5 клас», згадали найяскравіші моменти навчання в початкових класах, склали портрет майбутнього п'ятикласника, познайомилися зі змінами в уроках і предметами, розкрили секрети спілкування, познайомилися з порадами щодо подолання важких ситуацій. Тренінг був підготовлений і проведений шкільним психологом Григор'євою Ю. О. з метою розвитку комунікативних, універсальних навчальних дій у молодших школярів та формування уявлень про новий соціальний статус п'ятикласника, а також зняття тривожності при переході з початкової ланки школи в середню.

/Files/images/п_сих.JPG /Files/images/пс_их.JPG


24.04.2018 р, з учнями 9 класу пройшла лекція на тему "Методи зниження тривожності перед екзаменами». Давно відомо, що перемагає той, хто може впоратися з нервовим напруженням. Саме цього вчила випускників шкільний психолог Григор'єва Ю. О. Познайомившись з поняттям тривоги і стресу і обговоривши форми прояву їх, учні оволоділи способами і техніками зняття нервово - психологічної напруги і стресу перед іспитами і в завершенні діти отримали практичні рекомендації про те, як виходити зі стресової ситуації.

/Files/images/псих.jpg /Files/images/псих_.jpg


Завдання практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу полягають:

 • створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;
 • соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій;
 • здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків.
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів;
 • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Головними формами діяльності практичного психолога є:

 • психодіагностична і консультативна робота,
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність,
 • педагогічна просвіта,
 • організаційно-методична робота.

Психологічна готовність до переходу в середню ланку 4-го класу

Перехід від молодшої ступені освіти до основної в сучасному шкільному устрої супроводжується досить різкими змінами в житті школярів. До них відносяться: підвищення вимог до самостійності і відповідальності учнів, зростаюча складність предметного змісту навчання, нові відносини з вчителями-предметниками, зміна обстановки та інше.

Надання психолого-педагогічної підтримки учням 4-х класів в період закінчення навчання в початковій школі дуже важливе, тому шкільним психологом Григор’євою Ю.О. була проведена діагностика з метою визначення рівня навчальної мотивації, розвиток пізнавальних інтересів та визначення рівня розумового розвитку дітей. Результати діагностики допомогають попередженню тих проблем, з якими можуть зустрітися учні на початку навчання в 5-му класі.


"Цінність життя людини"

Семінар-лекція "Цінність життя людини" була проведена серед учнів 6-10 класів практичним психологом школи Григор'євою Ю.О. з метою сприяння успішній соціальній адаптації учнів, загальної профілактики суїциїдальної поведінки серед підлітків. Було обговорено особливості психічної складової неповнолітніх та фактори ризику скоєння самогубства. Розглянули безпосередні причини суїциду та виявили можливі шляхи його запобігання. Учні ознайомили з ознаками, за якими можна виявити ризик психічних травм дитини та надані були прктичні рекомендації. На завершення бесіди учні дійшли висновків, що життя – це найдорожче, що у нас є і ми маємо прожити його гідно.

/Files/images/2018/4/4/viber image.jpg/Files/images/2018/4/4/viber image1.jpg

/Files/images/2018/4/4/viber image2.jpg


Назва - Професійна орієнтація школярів

У житті кожної людини настає момент, коли доводиться вирішувати, де продовжити освіту або куди піти працювати, тобто практично визначити свій життєвий шлях. Питання "Ким бути?" - життєво важливе. Відповідь на нього впливає на все подальше життя людини. Не розгубитися, правильно зорієнтуватися, знайти своє місце в світі професій складно, особливо молодій людині, що тільки що закінчила школу. Вона повинна зупинити свій вибір на професії, важливій, потрібній для суспільства і відповідній її запитам і інтересам. Допомогти юнакові чи дівчині знайти своє місце в житті і покликана профорієнтація. Профорієнтація допомагає:

 • визначитися з вибором майбутньої професії;
 • підібрати спеціальності, які максимально відповідають інтересам і професійним очікуванням;
 • співвіднести свої бажання і здібності;
 • визначити цікаві сфери діяльності;
 • зорієнтуватися в світі професій та на ринку праці.

З 22.02 - 26.02.2018 шкільним психологом школи Григор’євою Ю. О. було проведено діагностичну роботу з профорієнтації. Учні 8 - 9 класів пройшли діагностику з виявлення професійних схильностей, в залежності від кількості балів, які набрали учні ми змогли визначити найбільшу схильність або здатність до відповідного типу професії. Аналізуючи матрицю професій, вона допомогла визначитись тим хто відчуває труднощі в виборі професії і саме за її результатами діти можуть уточнити свій вибір, визначити свою майбутню професію, побачити нові варіанти, виявляли, які професії підходять саме їм. На підставі результатів діагностики з ними було проведено заняття та індивідуальні консультації з визначення спрямованості до професійної діяльності. За висновками діагностики були розроблені рекомендації для вчителів та батьків щодо професійної орієнтації учнів.

/Files/images/2018/3/3/12.jpg/Files/images/2018/3/3/13.jpg

/Files/images/2018/3/3/14.jpg/Files/images/2018/3/3/15.jpg/Files/images/2018/3/3/16.jpg

«Ні! – Емоційне вигорання!»

На педагогічній нараді було розглянуто практичним психологом школи Григор’євою Ю. О. таке питання, як: « Профілактика емоційного вигорання вчителя». Професія педагога володіє величезною соціальною важливістю, так, як на вчителя лягає велика відповідальність не тільки за навчання, розвиток, виховання дитини, але, і за психічне здоров'я і здатність до адаптації. Емоційне вигорання - це синдром, що розвивається на тлі хронічного стресу і веде до виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини. Найнебезпечніша професійна хвороба тих, хто працює з людьми, чия діяльність неможлива без спілкування. Необхідність весь час стримувати спалахи гніву, роздратування, тривоги, відчаю підвищує всередині емоційне напруження, яке згубно позначається на здоров'ї.

/Files/images/2018/2/9/11.jpg

"Емоційно вигорілі" педагоги відрізняються підвищеною тривожністю і агресивністю, категоричністю і жорсткою самоцензурою. Ці прояви значно обмежують творчість і свободу, професійне зростання, прагнення до самовдосконалення.

/Files/images/2018/2/9/12.jpg

Професійна діяльність педагогів наповнена факторами, що провокують емоційне вигорання: висока емоційна завантаженість, щоденна і щогодинна необхідність співпереживання, співчуття, відповідальність за життя і здоров'я дітей. Тому метою було: познайомити учасників з поняттями, які характеризують емоційне виснаження; відпрацювати вміння і навички психологічної саморегуляції і трансформації негативних переживань в позитивний емоційний стан; формування адекватного ставлення до труднощів, які виникають у професійній діяльності. Розвинути у педагогів навички самооцінки несприятливих психічних станів. Розвинути уміння використовувати психотехнічні прийоми, що сприяють досягненню і підтримці високої психічної, духовної та фізичної форми. А в завершенні педагогам були надані практичні рекомендації та ознайомлення з природними способами саморегуляції організму і релаксації..

/Files/images/2018/2/9/13.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2082

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.