Підсумки проведення обласного заочного творчого конкурсу «Зі спогадами про найяскравішу Квітку України»

Комунального закладу

«Мала академія наук» учнівської молоді

Херсонської обласної ради

- живопис/графіка (189 робіт);

- фігурні вірші (37 робіт);

- авторські поетичні твори (76 робіт);

- інформаційно-аналітична доповідь (29 робіт);

- відеосюжет (25 робіт);

- журналістські твори: есе, нарис, міні-рецензія, міні-історія, стаття (43 роботи);

- науково-дослідницький проєкт (6 робіт).

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ

обласного заочного творчого конкурсу «Зі спогадами про найяскравішу Квітку України» Номінація «ЖИВОПИС/графіка»

Вікова категорія 4-5 класів

І місце

НЕМЧЕНКО Софія 4 клас Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради ПЛАТОНОВА Вікторія 4 клас Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 8-9 класи

І місце БУТВІЛОВСЬКА Анастасія 8 клас Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради ІІІ місце

БОРЕНКО Яна 8 клас Антонівської загальноосвітньої школа I-III ступенів №21 Херсонської міської ради

БУРЛАКА Єлизавета 9 клас Антонівської загальноосвітньої школа I-III ступенів №21 Херсонської міської ради

Номінація «ФІГУРНІ ВІРШІі» Вікова категорія 8-9 класи

І місце

БАРАНЯК Аміна 9 клас Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради Номінація «АВТОРСЬКІ ПОЕТИЧНІ ТВОРИ»

Вікова категорія 4-5 класи ІІІ місце

КРЕЦЬ Данило 4 клас Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради

ОСТАПЧУК Кіра 4 клас Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради Номінація «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ»

Вікова категорія 10-11 класи ІІ місце

СТЕПАНЮК Софія 9 клас Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

комунальний заклад

«Мала академія наук» учнівської молоді

Херсонської обласної ради

Н А К А З

27 листопада 2020 р. № 120 - О

Про підсумки проведення

обласного заочного конкурсу

з математики «Відоме невідоме»

Відповідно до наказу комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради від 07.10.2020 р. № 91-О «Про проведення обласного заочного конкурсу з математики «Відоме невідоме» (далі – Конкурс) протягом жовтня - листопада 2020 року проведено вищезазначений Конкурс.

Всього у Конкурсі було представлено 50 робіт здобувачів освіти закладів освіти Херсонської області. Кількість учасників Конкурсу від закладів освіти м. Херсона склала 13 учнів, один учень від Херсонського ліцею Херсонської обласної ради та один студент від Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська політехніка» (з них 11 переможців), від області – 35 учнів (з них 22 переможці). Загальна кількість переможців – 37 учнів.

Найактивнішу участь у Конкурсі взяли учні Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Великоолександрівської районної ради – 7 учасників.

Конкурс проводився у чотирьох вікових категоріях, кожна з яких мала окремі теми й завдання для виконання математичних дослідницьких проєктів:

- І вікова категорія – учні 4-5 класів – математичний проєкт «Садиба моєї мрії» (14 робіт);

- ІІ вікова категорія – учні 6-7 класів – математичний проєкт «Подорож «7 чудес Херсонщини» (16 робіт);

- ІІІ вікова категорія – учні 8-9 класів – математичний проєкт «Desmos-малюнок», який виконується за допомогою графічного додатку Desmos-калькулятор (8 робіт);

- ІV вікова категорія – учні (студенти) 10-11 класів – практичне дослідження за темами на вибір «Математика краси», «Краса математики», «Відоме невідоме» (12 робіт).

У більшості поданих на Конкурс робіт журі відмітило аргументованість вибору теми, оригінальність підходу до її розкриття та повноту, вдалу наочність та авторські малюнки. Позитивним результатом конкурсу стало використання учасниками матеріалів поза межами шкільної програми, ознайомлення з невідомими для них математичними поняттями, об’єктами, фактами.

Так, учасники ІІ вікової категорії ознайомилися з математичним поняттям «Граф», здобувачі освіти 4-7 класів застосували прийоми оптимального розподілу ресурсів у своєму дослідженні рідного краю і реалізації своєї мрії за допомогою математики. Учасники ІІІ вікової категорії опанували графічний додаток «Desmos-калькулятор», що доступний в режимі онлайн, та за його допомогою розробили свої математичні проєкти серії «Desmos-малюнок», а найстарші учасники Конкурсу ознайомилися із загадковим світом фракталів.

Разом з тим, у деяких конкурсних роботах старших вікових категорій мали місце недостатність розкриття теми роботи або взагалі відсутність її розкриття, а також відсутність власних математичних викладок, недостатність дослідницького компоненту, що є необхідною вимогою для пошукового проєкту. У деяких роботах зустрічалися обрахункові помилки та недоліки, недостатність власного практичного дослідження. У висновках не завжди результати проведеної роботи відповідали меті й поставленим завданням у проєкті, а також відсутні власний аналіз результатів і відповідні узагальнення дослідження щодо застосування математичних понять та впливу математичних знань на всебічний розвиток людини.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список переможців Конкурсу (додається).

2. Нагородити переможців Конкурсу дипломами відповідних ступенів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступницю директора Ципцюк О.М.

Директор Сергій ШАНОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ комунального закладу

«Мала академія наук»

учнівської молоді

Херсонської обласної ради

від 27.11.2020 року № 120-О

Список переможців

обласного заочного конкурсу з математики «Відоме невідоме»

П.І. учасника Клас Заклад освіти
І вікова категорія (4-5 класи)
ІІ місце
2. Крець Данило 4 Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради
ІІІ місце
6. Варава Артем 4 Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради
ІІ вікова категорія (6-7 класи)
ІІ місце
20. Тимко Богдан 7 Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради

Завдання І етапу (шкільного) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2020-2021 навчальному році:

Олімпіада з правознавства

9 клас

1. Тести: (по 1 балу)

1. У якій відповіді названий обов’язковий структурний елемент конституційних правовідносин?

а) суб’єкти (учасники);

б) правові норми;

в) джерела;

г) особа, яка підлягає відповідальності

2. Змістом якої із юридичних дисциплін є сукупність знань щодо систематизації та інтерпретації конституційно-правових норм, інститутів та практики їх реалізації в даній країні:

а) конституційного права конкретної держави;

б) порівняльного конституційного права;

в) загальної теорії права;

г) історії конституційного права.

3. Україна є відповідно до Конституції 1996 року:

а) конституційною монархією;

б) президентською республікою;

в) президентсько-парламентською республікою;

г) парламентською республікою;

д) парламентсько-президентською республікою.

4. Чи можуть громадяни України мати подвійне громадянство?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках;

г) можуть, згідно Закону України «Про громадянство».

5. Що відноситься до конституційних обов'язків громадянина України?

а) дотримувати статуту політичної партії України;

б) платити податки, збори;

в) виховувати дітей;

г) створити сім'ю.

6. В Україні права та свободи людини захищають:

а) парламент;

б) президент;

в) місцеві суди;

г) судові органи.

7. У якому році Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини?

а) 1948;

б) 1959;

в) 1966;

г) 1989

8. Що складає зміст розділу І «Загальні засади Конституції України»:

а) загальні ідеологічні декларації;

б) характеристика системи органів державної влади;

в) зміст Конституції;

г) головні принципи, на яких будується життя країни, суспільства, держави, окремих людей.

9. Яка ознака не є обов’язковою для правопорушення?

а) протиправність;

б) шкідливість;

в) наявність вини правопорушника

г) наявність дій з боку правопорушника

10. Визначте, з якого віку особа набуває повної цивільної дієздатності:

а) з моменту народження;

б) з моменту отримання повної середньої освіти;

в) з моменту одруження неповнолітньої особи;

г) з 16 років.

2. Ознайомтесь з ситуаціями і відзначте їх літерами Д (дія) чи П (подія)

( по 2 бали)

1. Громадянин Т. купив мотоцикл. _________

2. Повінь річок У Закарпатті призвела до поганого врожаю картоплі, в наслідок чого фермер С. не може повернути банку грошей, які він брав у кредит.____

3. Водій автобуса різко загальмував щоб не збити корову на дорозі, деякі пасажири отримали легкі забої. ___

4. У громадянки Ф. через п’ять днів після покупки поламався каблук на туфлях і вона хоче повернути його в магазин. _______

5. Учні коледжу П та Я. влаштували під час концерту бійку. _____

3. Поясніть терміни (0-2 бали за кожний)

Корпоративні норми ____________________________________________________

Адміністративний проступок _____________________________________________

Юридичний механізм ___________________________________________________

Депатріація_____________________________________________________________

Навчальний процес ______________________________________________________

4. До якої галузі права відноситься та чи інша правова норма (по 1 балу)

· Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада. _______________

· Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами._______________

· Самовольне зайняття земельної ділянки тягне за собою наакладання штрафу на громадян від одного до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від восьми до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян .______________________

· Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцнтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми карається обмеженням волі на сторк від 5 до 7 років._______________________

· Пенсійне законодавство, відповідно до цього Закону здійснюється органами Пенсійного фонду України.___________________________

· Неякісні лікарські засоби, включаючи ті, термін придатності якиї закінчився, підлягають утилизації та знищенню. ___________________

· Генеральний прокурор України має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Ради україни, Президентом України, Прем’єр-міністром України. _____________________

· Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирадцяти до вісімнадцяти років. _____________________________

· Громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей. _____________________

· У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав і обов’язків. _________________

5. Знайдіть і виправте помилки в реченнях (по 0-2 бали за літеру)

А. Державна влада в Україні здійснюється на основі її поділу на законодавчу, організаційну, судову, виконавчу

Б. Правовий статус особи – це відносини між фізичними і юридичними особами та в певній країні

В. Дитина має право брати участь в азартних іграх , має право розважальних заходах та брати участь у культурному житті й займатися мистецтвом.

Г. Конвенція ООН про права дитини була прийнята у листопаді 1959 року, а Україна приєдналася до неї у 1993 році.

Д. Серед перших законів, що закріплюють ідею природніх прав людини, був «Біль про права», прийнятий у 1698 р. під час правління Вільгельма Завойовника .

6. Назвіть властивості Конституції

(0-8 балів)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Укажіть ознаки правопорушень (0-10 балів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Складіть порівняльну таблицю «Дисциплінарний та адміністративний проступок» (0-6 балів)

Дисциплінарний проступок Адміністративний проступок
Спільне
Відмінне

9. Назвіть ідеологічні гарантії забезпечення прав людини (0-6 балів)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. «Громадянином в загальному є той, хто має стосунок і до володарювання, і до підпорядкування». (Аристотель).

Складіть на цю тему юридичний твір. (15 балів)

Учень повинен відштовхуватись від понять «громадянства» та «народовладдя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всього
10 10 10 10 10 8 10 6 6 15 95

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови

LISTENING COMPREHENSION TESTFOR 9THGRADESTUDENTS

In this section you are going to perform two tasks. The first program speaks about hurricanes, the second task presents an interview about Thanksgiving. You will listen to each task twice. Each task has 10 multiple-choice questions.

LISTENING 1

1. Distinctive features of hurricanes are

A wind, rain, waves B wind, earthquake, storm C wind, gust, waves

2. The hurricane releases as much energy as five hundred thousand small atomic bombs.

A True B False C We do not know

3. Hurricanes are usually formed in

A summer and winter B summer and spring C summer and autumn

4. Tropical depression is clouds formed from

A upper-level winds and amorphous winds

B upper-level winds and surface winds

C upper-level winds and disturbance winds

5. Tropical storm develops at the speed of 15 miles per hour.

A True B False C We do not know

6. The eye is a calm area of the hurricane.

A True B False C We do not know

7. All fully formed hurricanes are as big as the state of Texas.

A True B False C We do not know

8. The height of the hurricane eye may reach

A 9 miles B 19 miles C 90 miles

9. The most costly natural disaster in the USA was

A 1972's hurricane Andrew B 1982's hurricane Andrew C 1992's hurricane Andrew

10. Sensors dropped by hurricane hunters measure

A speed, temperature, wind pressure

B wind speed, temperature, air pressure

C speed, temperature, wind thresher

Adopted from https://www.esolcourses.com/vocabulary/word-of-the-day/weather/hurricane.html

LISTENING 2

11. What does the presenter say in the introduction to the programme?

A The programme is broadcast once a fortnight.

B Thanksgiving has been a rare choice in the survey.

C lndependence Day is less popular than Thanksgiving.

D Not many people took part in the survey.

12. Alex was the first to be interviewed.

A True B False C We do not know

13. Alex chose Thanksgiving mainly because

A it is more fun than the other holidays.

B it is more important than Independence Day.

C it is a religious holiday.

D it is not common in other parts of the world.

14. Thanksgiving has religious origin as well as cultural.

A True B False C We do not know

15. Thanksgiving is celebrated on the same day in both northern American countries.

A True B False C We do not know

16. Which of these sentences is true according to the text?

A There is some disagreement as to the origins of the holiday.

B Abraham Lincoln declared the first national Thanksgiving Day.

C The pilgrims wanted to thank God for ending the floods.

D The November date was not chosen until 1789.

17. What has remained the same about Thanksgiving over the centuries?

A The atmosphere of the holiday.

B The type of food eaten.

C The holiday's religious nature.

D The duration of the holiday.

18. For many Americans Thanksgiving is still a religious holiday.

A True B False C We do not know

19. The programme is mainly about

A the personal view on Thanksgiving.

B the results of the survey.

C the popularity of Thanksgiving.

D the most important American holidays.

20. The number of dishes served on the holiday day has remained the same over years.

A True B False C We do not know

Adopted from Rosinska M., Edwards L. Get 200. Part 1.

READING COMPREHENSION TEST FOR 9TH GRADE STUDENTS

READING PASSAGE 1

You should spend about 30 minutes on Questions 1–15, which are based on Reading Passage 1 below.

Questions 1–5

Reading Passage 1 contains excerpts from a conversation, consisting of five reporter’s questions (A-F) and five responses. Choose the correct place 1-5 for each question. There is one question you do not need to use.

Write the correct letter A-F, in boxes 1–5 on your answer sheet.

A. So how come that some people stop their mindset growth?

B. How did you find out there were people misunderstanding it?

C. What did you see that you felt growth mindset would help improve?

D. Could you elaborate on false growth mindset?

E. When did you first realize there is growth and false mindset?

F. Why do you think this idea struck such a chord?

GROWTH MINDSET MISUNDERSTOOD

Carol Dweck, now a psychologist at Stanford University, is the researcher who identified two core mindsets, or beliefs, about one’s own traits that shape how people approach challenges: fixed mindset and growth mindset.

But recently Ms Dweck noticed a trend: a widespread embrace of what she refers to as “false growth mindset”—a misunderstanding of the idea’s core message.

Christine Gross-Loh, a reporter for The Atlantic, recently spoke with Dweck about how she wants her ideas to be applied.

Christine Gross-Loh:Could you tell me about the development of the idea of growth mindset? What was it intended to correct? 1. _____

Carol Dweck:I’ve always been interested, since graduate school, in why some children wilt and shrink back from challenges and give up in the face of obstacles, while others avidly seek challenges and become even more invested in the face of obstacles. So this has been my primary question for over 40 years. At some point, I realized that a student’s mindset was at the foundation of whether he or she loved challenges and persisted in the face of failure.

When students had more of a fixed mindset—the idea that abilities are carved in stone, that you have a certain amount and that’s that—they saw challenges as risky. They could fail, and their basic abilities would be called into question. When they hit obstacles, setbacks, or criticism, this was just more proof that they didn’t have the abilities that they cherished.

In contrast, when students had more of a growth mindset, they held the view that talents and abilities could be developed and that challenges were the way to do it. Learning something new, something hard, sticking to things—that’s how you get smarter. Setbacks and feedback weren’t about your abilities, they were information you could use to help yourself learn. With a growth mindset, kids don’t necessarily think that there’s no such thing as talent or that everyone is the same, but they believe everyone can develop their abilities through hard work, strategies, and lots of help and mentoring from others.

Gross-Loh:When I first interviewed you about growth mindset a few years ago, I remember that it was a relatively unknown idea. But growth mindset is now so popular that I’ll hear people who aren’t experts in educational theory say, “Praise the effort, not the child (or the outcome).” 2.________

Dweck:Many educators were dissatisfied with drilling for high-stakes tests. They understood that student motivation had been a neglected area, especially of late. So many educators, as well as many parents, were excited to implement something that might re-energize kids to focus on learning again, not just memorization and test taking, but on deeper, more joyful learning.

Gross-Loh:3. _______

A colleague of mine, Susan Mackie, was doing workshops in Australia and observed that a lot of participants were saying they got growth mindset and were running with it, but did not understand it deeply. She told me, “I’m seeing a lot of false growth mindset.” I just did not get it initially—growth mindset is a very straightforward concept, and besides, why would people settle for a false growth mindset if they could have a real one? But I started keeping a list of all the ways people were misunderstanding growth mindset. When the list got long enough, I started speaking and writing about it.

Gross-Loh:4. __________

Dweck:False growth mindset is saying you have growth mindset when you don't really have it or you don’t really understand what it is. It’s also false in the sense that nobody has a growth mindset in everything all the time. Everyone is a mixture of fixed and growth mindsets. You could have a predominant growth mindset in an area but there can still be things that trigger you into a fixed mindset trait. Something really challenging and outside your comfort zone can trigger it, or, if you encounter someone who is much better than you at something you pride yourself on, you can think “Oh, that person has ability, not me.” So I think we all, students and adults, have to look for our fixed-mindset triggers and understand when we are falling into that mindset.

Gross-Loh: 5.__________________

Dweck: I think that instead of understanding their triggers and over time being able to stay in a growth mindset more and more, some people just said, “Oh yeah, I have a growth mindset” because either they know it’s the right mindset to have or they understood it in a way that made it seem easy.

Adapted from Gross-Loh, Ch. (Dec 16, 2016) How Praise Became a Consolation Prize. The Atlantic. Education. Retrieved November 26, 2018 from https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/12/how-praise-became-a-consolation-prize/510845/

Questions 6–15

Choose the correct letter, A, B or C.

Write the correct letter in boxes 6–15 on your answer sheet.

6. Carol Dweck’s idea of fixed and growth mindset

A. is based on several decades of observations

B. is based on other researchers’ ideas

C. was developed when she was at graduate school

7. Carol Dweck has always been interested

A. in people’s inborn qualities

B. in people’s reaction to difficulties

C. in people’s reaction to success

8. Carol Dweck’s theory is popular

A. with people in different professions

B. with psychologists and sociologists

C. with school and university teachers

9. Fixed mindset views abilities as

A. something unstable

B. something dangerous

C. something “carved in stone”

10. People with growth mindset believe that

A. they will never have setbacks

B. setbacks and success are the same

C. setbacks can help you learn

11. People with growth mindset believe that

A. everyone has got the same abilities

B. everyone can develop their abilities through hard work

C. abilities are of no importance at all

12. Susan Mackie noticed that some workshop participants

A. mixed up concepts of growth and fixed mindset

B. rejected the concepts of growth and fixed mindsets

C. had a very superficial understanding of growth mindset

13. False growth mindset is

A. claiming that you’ve got growth mindset when in fact you don’t have it and don’t realize it

B. when your real mindset is a mixture of fixed and growth mindsets, and you realize it

C. when your real mindset is fixed, and you realize it and are ready to admit

14. The triggers that can set a person into a fixed mindset are

A. quite unique for each personality

B. are quite limited and can easily be dealt with

C. have never been discussed

15. Fixed-mindset triggers are likely to affect

A. young people only

B. mature adults

C. people of any age

READING PASSAGE 2

You should spend about 20 minutes on Questions 16–30, which are based on Reading Passage 2 below.

JAVAN RHINOS ARE LOOKING FOR ANOTHER HOME

Conservationists have warned that the entire species of the critically endangered Javan rhino could be wiped out if a tsunami strikes again.

The Javan rhinos are the most threatened of the five rhino species in the world. They were once found in northeast India and across South East Asia but their population was quickly depleted as a result of poaching, habitat destruction through agriculture, among other factors. Today only 67 Javan rhinos exist in the Ujung Kulon National Park, which was hit by tsunami in 2018.

"As there are no Javan rhinos in captivity anywhere in the world, should we lose this population, we've essentially lost the entire species," said Nicola Loweth, a WWF officer in a statement about the rhinos in Indonesia.

Anak Krakatau volcano began showing increased signs of volcanic activity since June 2018. But it was in December that volcanic activity from Anak Krakatau is believed to have set off undersea landslides, triggering a tsunami that has killed at least 430 people so far.

Authorities say Anak Krakatau is still active, and is in fact becoming increasingly active.

"We understand that we cannot let the Javan rhinos live only in Ujung Kulon," Widodo Ramono, chairman of the Rhino Foundation of Indonesian, told BBC News. Mr Ramono added that there were plans in place to move a smaller group of rhinos to a secondary location, though there was a lot to be taken into consideration. The rhinos which would be moved would have to be in good health, have close ties to each other and able to reproduce.

But moving the rhinos to another location is easier said than done. The new location would have to have more than 200 species of plants - food sources for the Javan rhino. It would also need to have a plentiful water supply, an ideal soil type, land condition and a place with a year-round wet climate.

"It's difficult to find the perfect location... we need at least five thousand hectares in one location. It has to provide the rhinos with suitable food, water. We need to know what diseases exist there, if there are predators, how supportive the local community is," the head of TNUK, Mamat Rahmat told BBC News.

Government officials have been looking for years to find a suitable second location for the Javan rhinos. They were supposed to have found one in 2017 - but this never materialised.

"Sometimes the plan does not work out," said Mr Mamat. "There are many obstacles, technical factors, internal constraints and external factors to take into consideration." Mr Mamat adds that the government has surveyed 10 possible locations, of which one has arisen as a suitable candidate - the Cikepuh Wildlife Reserve in West Java.

However, this was not without its problems. "There is an agreement with the army about the use of land for combat drills. We need to do further studies on how the sound of guns and cannons could impact the rhinos," Mr Mamat explained.

The plan to move to the Cikepuh Wildlife Reserve appears to have stalled, but after the recent tsunami officials are once again moving with urgency.

"We will take more steps quickly in preparing a second habitat for the rhinos," said Mr Mamat. "If one day Ujung Kulon is hit by an eruption, then we would hope there would still be reserves of Javan rhinos in a new place."

Based on Rivan Dwiastono (2018) Anak Krakatau: How a tsunami could wipe out the last Javan rhinos. – Available at https://www.bbc.com/news/world-asia-46691120

Questions 16–25

In boxes 16-25 on your answer sheet, writeT forTRUE if the statement agrees with the information, F for FALSE if the statement contradicts the information, NG for

NOT GIVEN if there is no information on this

16. The whole population of Javan rhinos is less than one hundred animals.

17. Ujung Kulon National Park employees were lucky to escape the deadly waves of he tsunami

18. Javan rhinos can be seen in the best and richest animal parks all around the world.

19. Anak Kakatau volcano was considered inactive till December 2018.

20. It was Anak Kakatau eruption in 2018 made people start looking for a new home for Javan rhinos.

21. When selecting a new place for rhinos, local fauna should be considered.

22. State authorities are looking for a new place for the rhinos.

23. When looking for a new place for rhinos, it is important to take into account the attitude of people, living near the animals’ prospective habitat.

24. Cikepuh Wildlife Reserve in West Java looks perfect for rhinos in all respects.

25. The volcano is likely to erupt in spring 2019.

Questions 26-30

Look at the following expert opinions (Questions 26–30) and the experts in the box below. Match each opinion with the correct expert, A–C. Write the correct letter, A–C, in boxes 26–30 on your answer sheet. NB You may use any letter more than once.

EXPERTS A. Widodo Ramono B. Nicola Loweth C. Mamat Rahmat

26 If we lose this population, Javan rhino will go extinct.

27. We are aware that it is a bad idea to have the Javan rhinos in one place only.

28. A new habitat for Javan rhinos should be at least five thousand hectares in one location

29. Further studies are necessary to understand how sharp loud sound affects the rhinos.

30. More actions will be undertaken to prepare a new home for the rhinos.

WRITING FOR 9TH GRADE STUDENTS

Choose one of the topics given below and write a 130-150 word essay.

1. "I like gifts. I like to give them and I like to get them," said Joyce Meyer. What is more exciting for you to get presents or to give presents? Why? What is the most valuable gift you have ever got? Why is it so important for you?


2. "Sadly, it's much easier to create a desert than a forest," said James Lovelock. Do you think that it is responsibility of every single person living on our planet to do something every day to save it from ruining? Why? Why not? What can a teenager do to go green?


3. "It is better to develop hobbies and interests than to have ideas about things," said Marty Rubin. How do your interests and hobbies represent you as a personality? Can we judge about other people's values on their hobbies and interests? Why? Why not?


Olympiade, II Etappe (німецька мова)

9 Klasse

Themen

1.Meine Beschäftigungen und dein Alltag.

Was möchtest du über dich selbst erzählen? Deine Wünsche und Träume. Wer ist die interessanteste Person in deiner Familie? Auf wen bist du stolz? Warum?

2.Essen und Trinken.

Vergleiche Essengewohnheiten in der Ukraine und in Deutschland. Was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht?

3. Mein Freund und seine Hobbies.

Was für ein Mensch ist dein Freund? Was macht ihr zusammen?

4. Umweltprobleme.

Die Umwelt geht uns alle an. Der Umweltschutz gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Menschheit. Ist die Mülltrennung wichtig?

5. Feiertage, die man in meiner Familie feiert.

Erzähle über die traditionellen Feste der Ukraine. Was ist dein Lieblingsfest?

6. Meinе Ferien.

Wie verbringst du deine Ferien? Verbringst du deine Ferien lieber zu Hause oder am Meer? Reisen bildet… Womit beschäftigst du dich während der Reise?

7.Freizeitgestaltung.

Ist Erholung sehr wichtig? Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?

8. Fremdsprachen im Leben eines modernen Menschen.

Erzähle über die deutsche Sprache. Wo spricht man Deutsch? Sprachen lernen – Spaß oder Stress?

9. Die Jahreszeiten und das Wetter.

Wie ist das Wetter normalerweise in deiner Gegend? Erzähle über deine Lieblengsjahreszeit. Beschreibe heutiges Wetter.

10. Die Schule.

Welche Fächer hast du gern? Welche neuen Schulfächer kannst du vorschlagen? Wie findest du die Bedeutung von Zensuren. Veranstaltung in deiner Schule.

11. Kyjiw.

Bist du schon in unserer Hauptstadt gewesen. Deine Eindrücke von der Stadt und ihren Einwohnern. Die Sehenswürdigkeiten von Kyjiw.

12. Elektronische Geräte.

Was müsste man unbedingt erfinden? Handy- genial oder teuer? Computerspiele.

13. Die Stadt, wo ich wohne.

Welche Sehenswürdigkeiten deiner Stadt findest du besonders sehenswert? Wodurch ist deine Stadt bekannt?

14. Deutschland.

Staatlicher Aufbau. Geografische Lage, das Klima. Welche Städte Deutschlands kannst du nennen? Ist Deutschland an Sehenswürdigkeiten reich?

15. Die Städte Deutschlands.

Die Hauptstadt der BRD und ihre Sehenswürdigkeiten. Welcher große Filmfestival findet in Berlin statt? Welche deutschen Städte möchtest du besuchen? Warum?

16. Sport.

Welche Sportart wählst du? Warum? Erzähle über deinen Lieblingssportler. Bodybuilding.

17. Hervorragende Menschen der Welt.

Für welchen Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstler begeisterst du dich?Berühmte Menschen der Ukraine.

18. Haus und Wohnung

Wie und wo möchtest du am liebsten wohnen? Was für eine Wohnung hat deine Familie? Wie sieht deine Wohnung aus? Einrichtung deines Zimmers.

19. Sitten und Bräuche in Deutschland.

Welche Feste werden im Familienkreis gefeiert? Was bringt der Osterhase den kleinen Kindern? Wann erscheint Nikolaus?

20. Mode und Geschmack.

Über Geschmack kann man nicht streiten. Deine Meinung zu Schuluniform (Berufskleidung), Freizeit- und Sportkleidung.

Olympiade, II. Etappe

Klasse 9

Hörverstehen

Praktikum beim Konzert

Hallo, hier ist der Torben mit einem Bericht über meine einzigartige Praktik um bei einem Konzertservice. Genau das also, was ihr auch schon immer mal machen wolltet! Unser Konzertservice veranstaltet Konzerte mit bekannten und unbekannten Sängern und Sängerinnen oder Bands. Dabei stellen wir nicht den Kontakt zu den Bands her, sondern wir helfen, die Konzerte durchzuführen. Dafür sind verschiedene Orte möglich. Oft sollen Konzerte an besonderen Orten stattfinden. Die müssen wir uns dann vorher genau angucken, denn sie sind unseren Leuten ja noch neu. Der Kunde wählt sich einen Ort aus, und wir gehen hin und klären alles. In den ersten zwei Tagen meines Praktikums musste ich vor allem Papiere ordnen. Das war nicht so interessant, aber ich sollte erst mal alles beobachten und die Mitarbeiter kennenlernen. Dann durfte ich auch Anrufe annehmen. Ich musste dann immer entscheiden, an wen ich den Anruf weitergebe, wer sich also gerade mit dem Problem auskennt, um das es geht. Das war eigentlich die Arbeit, die ich am häufigsten gemacht habe.

Es gab für uns nämlich verschiedene Tätigkeiten. Eine andere Praktikantin, die hier mit mir arbeitet, hat zum Beispiel meistens CDs und Videos verpackt. Die wurden dann an die Kunden verschickt. Einmal hatten wir ein Konzert an einem Strand. Das war wirklich super! Schon vorher musste ich helfen, Stühle für die Zuschauer aufzustellen. Ein paar von uns haben am Tag des Konzertes geholfen, Programme und Karten zu verkaufen. Dabei durfte ich mithelfen, während unsere Leute Ton und Licht noch mal richtig eingestellt haben. Das ist nämlich immer nötig! Wir sorgen auch dafür, dass die Bands vor dem Konzert alles bekommen, was sie wollen. Natürlich nur bei berühmten Bands. Manchmal haben die ganz schön verrückten Ideen. Ein Sänger wollte einmal unbedingt, dass er sein Aquarium ins Hotel mitbringen darf. Er hat darin ein paar besondere Fische, die er immer mitnimmt. Die Leute vom Hotel haben angeboten, ihm Bilder von Fischen im Hotelzimmer aufzuhängen. Sie hätten auch Fisch auf der Speisekarte, davon könne er gern essen. Aber eigene Tiere mitbringen durfte er nicht.

Natürlich habe ich auch einige Sänger persönlich getroffen. Die meisten sind total nett. Ich habe schon eine Menge Souvenirs von Sängern geschenkt bekommen. Meine Freundin hat mir einmal eine CD von einer Band mitgegeben, auf der habe ich die ganze Band unterschreiben lassen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ich ein paar Eintrittskarten umsonst bekommen habe. Aber ich komme ja sowieso immer rein, ohne zu bezahlen. Deshalb habe ich sie an ein paar Freunde weitergegeben. Ob ich so was auch als Beruf machen möchte? Für die Arbeit wäre ich gut geeignet. Sagen zumindest meine Kollegen. Mein Vater und meine Mutter meinen, ich soll lieber studieren. Für diesen Job hier wäre das nicht nötig. Das wäre mir ja noch egal. Allerdings verdient man zu wenig Geld dabei. Da müsste man schon seinen eigenen Konzertservice haben. Das wäre natürlich ein Traum.

Aufgabe І - Praktikum beim Konzert

1. Torben hat einen Job im Konzertservice erhalten.

2. Der Konzertservice hilft die Konzerte für bekannte und unbekannte Bands zu veranstalten.
3. Die Konzerte finden immer an einem Ort statt.
4. Es war sehr interessant für Torben, sich am Anfang mit den Papieren zu beschäftigen.
5. Am Tag des Strandkonzertes hat Torben geholfen, Stühle für Zuschauer aufzustellen.
6. Im Konzert war Torben dabei, Karten und Programme zu verkaufen
7. Torben war für das Licht und Ton im Konzert zuständig.
8. Torben hat viele Souvenirs von den Sängern bekommen.
9. Torben darf jedes Konzert kostenlos besuchen.
10. Torben findet diesen Job nicht besonders interessant.

Aufgabe 2 - Praktikum beim Konzert

1. Die Leute vom Konzertservice

A kennen den Ort für ein Konzert vorher nicht.

B bieten verschiedene Orte für ein Konzert an.

C wählen einen Ort für ein Konzert mit aus.

2. Torben hat im Büro meistens

A Papiere geordnet.

B am Telefon gearbeitet

C CDs und Videos verpackt.

3. Der Sänger einer Band wollte vor dem Konzert

A Fische ins Hotel mitbringen.

B Fisch zum Essen bekommen.

C Bilder von Fischen aufhängen.

4. Torben hat seinen Freunden schon

A CDs von Bands mitgebracht.

B Karten für Konzerte besorgt.

C Souvenirs von Sängern geschenkt.

5. Torbens Eltern finden, für die Arbeit

A wäre er gut geeignet.

B gibt es zu wenig Geld.

C braucht man kein Studium.

6. Am Tag des Strandkonzertes hat Torben geholfen,

A Stühle für Zuschauer aufzustellen

B Karten und Programme zu verkaufen

C Licht und Ton richtig einzustellen

7. Der Konzertservice ist dafür zuständig,

A bekannte und unbekannte Sänger auszusuchen

B Tickets für die Konzerte zu verkaufen

C Konzerte für die bekannten und unbekannten Sänger zu veranstalten

8. Die Leute vom Konzertservice

A kümmern sich darum, dass die Sänger alles bekommen, was sie brauchen

B kümmern sich darum, dass das Publikum mit dem Konzert zufrieden wird

C kümmern sich darum, dass die Sänger verschiedene verrückte Ideen ausdenken

9. Torben hat inzwischen

A viele Souvenirs den bekannten Sängern geschenkt

B viele Sachen von den bekannten Sängern geschenkt bekommen

C viele Souvenirs von den bekannten Sängern seinen Freunden geschenkt

10. Torben hat immer eine Möglichkeit,

A viele Eintrittskarten kostenlos zu bekommen

B seine Freunde in das Konzert einzuladen

C selbst kostenlos die Konzerte zu besuchen

Olympiade, II. Etappe

Klasse 9

Leseverstehen

Frei nach Mangas und Micky-Maus

Oh je, da fallen ja die Pinguine vom Himmel! Der 14-jahrige Thomas hat sie in seiner Comicgeschichte gezeichnet. Es ist bereits seine vierte Geschichte. “Es macht mir Spaß, mir etwas auszudenken”, sagt der Schüler. Sein Vorbild sind die beliebten japanischen Manga-Comics. Thomas besucht mit fünf anderen Jugendlichen einen Comic-Kurs der Kölner Jugendkunstschule.

Der Lehrer von Thomas heißt Werner Weber. Er ist freier Künstler und will den Jugendlichen helfen, Geschichten zu erzählen. “Das ist das Schwierigste an den Comics”, sagt der Künstler.

“Viele wissen, was sie ungefähr zeichnen wollen. Sie malen oft ein tolles Bild. Doch nach einigen weiteren Bildern wissen sie nicht mehr weiter”. Werner Weber hilft deshalb beim Erfinden einer Geschichte. Die Jugendlichen sollen langsam an die Sache rangehen − das ist aber nicht so einfach!

“Alarm auf Omega” heißt der neue Comic von Jens. Die Geschichte spielt in einer Raumstation irgendwo im Weltall. Der 15-Jahrige mag Fantasy-Geschichten. Also alles, was mit Zauberei zu tun hat. In seinen ersten Comics erzählt er von einem Märchenland mit dem rätselhaften Namen

“Andor”. Jens hat für diese Geschichte viele gefährliche Drachen gemalt. Das Thema Drache ist für ihn jetzt aber erledigt. “Das ist sehr anstrengend, Drachen zu zeichnen”, sagt er. Vorbilder hat Jens keine. Er selbst liest gar keine Comics – höchstens die Micky-Maus-Hefte im Wartezimmerseines Zahnarztes.

Doch nicht nur Jungs interessieren sich für Comics. In diesem Kurs gibt es auch ein Mädchen: die 16-jahrige Stefanie. “Zeichnen ist meine Leidenschaft. Und das ist mein neuester Comic”, sagt sie und zeigt die Geschichte “Ein Abend in L.A.”. L.A. steht für die Stadt Los Angeles in den USA. Stefanie erzählt die Geschichte von drei Mädchen, die in einer WG wohnen. Plötzlich verliebt sich die eine − eigentlich etwas Schönes. Die Geschichte hat aber kein glückliches Ende – wie so oft in Hollywoodfilmen!

Der 15-jahrige Simon schickt zwei Freunde auf eine witzige Expedition zu den Mayas. “Ich möchte später gerne Comiczeichner werden”, verrat er. Simon weiß, wie schwer es ist, damit auch Geld zu verdienen. Doch man kann ja auch kleine Erfolge haben. So erzählt Kursleiter Werner Weber, dass eine ehemalige Schülerin heute eine eigene Comic-Serie in einer Kölner Tageszeitung hat. “Das ist doch schon. Außerdem hat die Jugendkunstschule ein Buch mit Zeichnungen aus den Comic-Kursen herausgegeben. Auch darauf kann ich stolz sein!”

Aufgaben. Frei nach Mangas und Micky-Maus

1 Was für ein Hobby hat Thomas?

A.Er malt japanische Manga-Comics.

B.Er zeichnet Bildergeschichten.

C. Er leitet einen Comic-Kurs.

2. Was meint Werner Weber über Comic-Kunst?

A.Das Wichtigste ist schon malen zu können.

B.Klassische Kunstkenntnisse sind wichtig.

C.Das Schwierigste ist eine Geschichte zu erfinden.

3. Was macht Jens Spaß?

A.Das Zeichnen von Fantasy-Geschichten.

B.Das Lesen von Micky-Maus Comic-Heften.

C.Das Malen von Drachen-Comics.

4. Was trifft auf Stefanies neuen Comic zu?

A.Das ist eine Geschichte der Stadt Los Angeles.

B.Das ist eine unglückliche Liebesgeschichte.

C.Die Geschichte wurde in Hollywood verfilmt...

5. Worauf ist Werner Weber stolz?

A.Auf einen gewonnenen Comic-Preis.

B.Auf das Geld, das er mit Comics verdient.

C.Auf die Comic-Erfolge seiner Schuler.

Olympiade, II. Etappe

Klasse 9

Schriftlicher Ausdruck

Schreiben Sie einen Brief an Ihren deutschen Freund zu einem von Themen:

1. Mein Freund hat einen Traum Ingenieur zu werden. Und du, von welchem Beruf träumst du? Schreib deine Meinung.

2. Es gibt viele moderne Musikstile POP, Rock, Rep und so weiter. Welche Musik hörst du gern?

3. Lesen ist ein gutes Hobby. Schreib einen Aufsatz zum Thema „Mein Lieblingsbuch“.

Olympiade, II Etappe (німецька мова)

8 Klasse

Themen

1.Meine Beschäftigungen und Hobbies.

Was möchtest du über dich selbst erzählen?

2. Meine Familie. Berufe und Hobbies von meinen Eltern.

Wer ist die interessanteste Person in deiner Familie? Auf wen bist du stolz? Warum?

3. Mein Freund und seine Hobbies.

Was für ein Mensch ist dein Freund? Was macht ihr zusammen?

4. Mein Arbeitstag und mein freier Tag.

Beschriebe den Tag von deinem Traum. Erzähle über den Fernseher und den Computer in deinem Leben.

5. Feiertage, die man in meiner Familie feiert.

Erzähle über die traditionellen Feste der Ukraine. Was ist dein Lieblingsfest?

6. Meinе Ferien.

Wie verbringst du deine Ferien? Verbringst du deine Ferien lieber zu Hause oder am Meer?

7. Bücher in meinem Leben.

Für welche Bücher interessierst du dich? Was ist dein Lieblingsbuch? Kennst du deutsche Märchen?

8. Freizeit.

Ist die Erholung sehr wichtig? Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?

9. Fremdsprachen im Leben eines modernen Menschen.

Erzähle über die deutsche Sprache. Wo spricht man Deutsch? Sprachen lernen – Spaß oder Stress?

10. Die Jahreszeiten und das Wetter.

Wie ist das Wetter normalerweise in deiner Gegend? Erzähle über deine Lieblengsjahreszeit. Beschreibe heutiges Wetter.

11. Die Schule.

Welche Fächer hast du gern? Welche neuen Schulfächer kannst du vorschlagen? Wie findest du die Bedeutung von Zensuren?

12. Kyjiw.

Bist du schon in unserer Hauptstadt gewesen? Die Sehenswürdigkeiten von Kyjiw.

13. Die Stadt, wo ich wohne.

Welche Sehenswürdigkeiten deiner Stadt findest du besonders sehenswert? Wodurch ist deine Stadt bekannt?

14. Deutschland. Berlin.

Geografische Lage. Welche Städte Deutschlands kannst du nennen? Die Sehenswürdigkeiten von Berlin.

15. Geburtstagsparty.

Was gehört zu einer guten Party? Wen lädst du zur Party ein?

16. Haus und Wohnung

Was für eine Wohnung hat deine Familie? Wie sieht deine Wohnung aus? Einrichtung deines Zimmers.

17.Sport.

Ist der Sport wichtig? Welche Sportarten magst du?

18. Taschengeld.

Von wem bekommst du dein Taschengeld? Für was gibst du dein Taschengeld?

19.Haustiere.

Erzähle über dein Lieblingstier. Gehst du in den Zoo? Haustiere auf dem Bauernhof.

20.Andere Sitten, andere Feste.

Welchedeutschen Feste kennst du?

Olympiade, II. Etappe

Klasse 8

Hörverstehen

Tina - das Mädchen aus der Werbung.

Tina tut nichts Besonderes für ihr Aussehen. Sie sieht auch -ohne Schminke und sportliches Training gut aus. Tina arbeitet gelegentlich für eine Modell-Agentur. Diese Agentur vermittelt schöne Frauen und Männer für Werbeaufnahmen und Modenschauen. Tina macht oft? Werbeaufnahmen für Modekataloge. “Es macht mir Spaß“, meint Tina. “Ich mag meinen Nebenjob, denn man kann reisen und lernt viele interessante Leute kennen”. Nach der Schule möchte Tina noch einige Zeit als Modell Weiterarbeiten.

Ihre Eltern freuen sich, dass Tina so viel Erfolg hat. Andererseits sagen sie; “Vergiss die Schule nicht. Sie ist wichtiger als gutes Aussehen” Und die Freunde? “Am Anfang, als sie einen Schönheitswettbewerb gewonnen hatte, gab es viele hässliche Bemerkungen. Viele Mädchen waren neidisch. Sie war darüber sehr geschockt. Wenn man gut aussieht, hat man vielleicht nicht so viele Freunde, wie man glaubt”.

Simona, Tinas Freundin, sagt: “Ich finde wichtig, dass Tina trotz ihres Erfolges als Modell genauso nett wie früher ist. Natürlich, sie ist wirklich sehr hübsch, und manche Mitschüler denken: Sie ist bestimmt eingebildet und arrogant. Aber ich glaube, sehr viele Jugendliche sind neidisch oder haben Vorurteile. Wenn wir zusammen einkaufen gehen, bewundern viele Jungen Tina. Manchmal ist Schönheit auch lästig. Man fällt überall auf. Vielleicht möchten schöne Menschen viel lieber ganz normal aussehen und in ein Cafe gehen, ohne angestarrt zu werden”.

Olympiade, II. Etappe

Klasse 8

Leseverstehen

Fridolin Frost, der Bumerang-Weltmeister

Der Bumerang kommt aus Australien, aber der Bumerang-Weltmeister kommt aus Deutschland. Er heißt Fridolin Frost und ist 22 Jahre alt. Mit einem Bumerang aus Papier hat alles angefangen. Den hat Fridolin vor sechs Jahren gefunden. Dann hat er den Papier-Bumerang aus Holz nachgebaut. Aber er flog nicht. Also hat sich Fridolin ein paar Bücher über Bumerang gekauft und einen neuen, besseren Bumerang gebaut.

Jeus trainiert Fridolin zwei- bis dreimal in der Woche, meistens zwei Stunden, aber manchmal auch fünf Stunden. 1989 und 1991 war er Europameister und 1992 Weltmeister. Das Bumerang-Werfen ist ein recht junger Sport. Er ist vielleicht 10 oder 1S Jahre alt. Man muss kein besonders guter Sportler sein, aber es hilft, wenn man etwas sportlich ist. Fridolin hat immer Sport gemacht: Radfahren, Skateboard fahren und Schwimmen.

Bei den Meisterschaften gibt es mehrere Disziplinen: Wer kann am weitesten werfen? Welcher Bumerang bleibt am längsten in der Luft? Welcher Bumerang kommt am schnellsten zurück? Und wer kann den Bumerang akrobatisch fangen? Fridolin hat Konkurrenten aus zahlreichen Ländern geschlagen. Er hatte einen großen Vorteil: das schlechte Wetter. „Das war gut für mich. Denn die meisten Gegner kommen aus Australien und die sind besseres Wetter gewöhnt,“ meint Fridolin.

Ab und zu musste er zu einer Bumerang-Meisterschaft in Deutschland oder im Ausland fahren. Glücklicherweise hatte er einen sehr netten Schuldirektor, der immer „Ja" gesagt hat Denn Fridolin war in der Schule recht gut und hatte keine Probleme.


Seine Lieblingsfächer waren Mathematik, Physik, Sport und Englisch. Englisch hat ihm natürlich Spaß gemacht, weil er viel mit Bumerang-Sportlern aus anderen Ländern sprechen wollte. Mathematik und Physik findet er interessant, denn das hilft beim Bumerang-Bauen. Alle Bumerangs baut er selbst aus Karton, Holz oder Plastik. Bei den Formen ist alles erlaubt, was fliegt. Es gibt den klassischen Bumerang, aber auch Exemplare, die wie Kleiderbügel oder Propeller aussehen.

Aufgaben: Fridolin Frost, der Bumerang-Weltmeister

Kreuze die richtige Antworta,b oder c.

1. Zuerst hat sich Fridolin... Bücher über Bumerangs gekauft.

a) zahlreiche;

b) einige;

c) fast alle.

2. Fridolin trainiert ... fünf Stunden.

a) ab und zu;

b) immer,

c) nie;

3. Fridolin hat... Sport gemacht.

a) häufig;

b) schon immer,

c) noch nie.

4. Fridolin war ein... guter Schüler. ​

a) Furchtbar, ​

b) ziemlich; ​

c) besonders. ​

5. …Bumerangs baut Fridolin selbst.

a) Alle;

b) Einige;

c) Ein Paar.

Olympiade, II. Etappe

Klasse 8

Schriftlicher Ausdruck

Schreiben Sie einen Brief an Ihren deutschen Freund zu einem von Themen:

1. Du warst inDeutschland und worüber möchtest du in deinem Brief erzählen?

2. Freundschaft-ob es wirklich so wichtig im Leben ist? Was kannst du dazu sagen.

3. Sport macht gesund. Bist du damit einverstanden? Schreib deine Meinung zu diesem Ausdruck.

Графік проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2020-2021 навчальному році :

Навчальний предмет Дата проведення
Біологія (8-9) 12.10/3 урок(понеділок)
Хімія (7-9) 13.10./3 урок(вівторок)
Історія(8-9) Правознавство(9) 15.10./3 урок(четвер)
Географія(7-9) 16.10./2 урок(пятниця)
Українська мова та література(7-9) 19.10./3 урок(понеділок)
Фізика (7-9) 20.10./3 урок(вівторок)
Математика (6-9) 21.10./2урок(середа)
Інформатика (8-9) Інформаційні технології 20.10./3 урок(вівторок)
Іноземні мови(8-9) 13.10./2 урок(вівторок)
Трудове навчання(8-9) 21.10./4 урок(середа)

Адміністрацією школи проаналізовані підсумки участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2019/2020 навчальному році з метою моніторингу роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми.

В міських олімпіадах брали участь 9 учнів 8-9 класів.

ІІ місце посіла Березинська Марина, учениця 9 класу у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році з географії (керівник Куца І.І.), яка 16 лютого взяла участь у ІІІ етапі обласних олімпіад у 2020 році(наказ від 02.01.2020 року №01 «Про результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 н.р. та направлення команди для участі у ІІІ етапі».

У порівнянні з минулим роком показник сталий одне призове місце - ІІІ місце посіла Березинська Марина, учениця 8 класу з української мови.


І місце посіла Бутвіловська А., учениця 7-А класу у обласному заочному конкурсі літературної творчості «Дивовижний світ фантазій» (комунальний заклад «Мала академія наук» керівник – Кірвас Ю.М., вчитель української мови та літератури. ( наказ від 23.12.2019 року №134-О «Про підсумки проведення обласного заочного конкурсу літературної творчості «Дивовижний світ фантазій»).

Куций Артем, учень 7-А класу посів ІІІ місце у обласному конкурсі «Українці у космосі» ( керівники Монастирьова Л.О., вчитель фізики, Куца І.І., вчитель географії).


Міський етап мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка визначив переможців

У міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь п`ятеро учнів 5-11 класів нашої школи – Маляренко Карина, учениця 6-А класу, Дяк Іванна, учениця 5 класу, Ротарь Кирило, учень 7 класу, Березинська Марина, учениця 8 класу, Калінчик Анастасія, учениця 9 класу.

Учасники конкурсу продемонстрували глибоке знання життя і творчості Т.Г.Шевченка, вміння аналізувати, переосмислювати роль ідей Кобзаря для розбудови нашої держави та відстоювання її незалежності.

Відповідно до рішення журі переможцями визнано ученицю 8 класу (ІІІ місце)Березинську Марину та Калінчик Анастасію, ученицю 9 класу (ІІІ місце).

Вітаємо дівчат з перемогою та бажаємо подальших успіхів та перемог!

Адміністрація закладу висловлює щиру подяку вчителям української мови та літератури -Крамаренко Надії Вікторівні та Юрченко Анні Вікторівні, за якісну підготовку учнів до міського конкурсу.

Кiлькiсть переглядiв: 1202

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.